Thứ Tư

Quân đội là một trường học lớn - rất lớn của thế hệ trẻ

Quân đội là một trường học lớn - rất lớn. Quân đội không chỉ dậy chúng ta cách chiến đấu để chiến thắng mà còn dậy chúng ta cách làm người cho đúng nghĩa con người.

Nơi mà từ anh binh nhất đến đại tướng đều có chung một điều lệ phải chấp hành.

Quân đội nhân dân Việt Nam là biểu tượng của tinh thần quật cường và trí tuệ Việt Nam, là nơi kết tinh những giá trị cao đẹp của dân tộc Việt Nam. Quân đội cũng là niềm tự hào, là tiếng gọi thiêng liêng của những "tuổi hai mươi", những trái tim yêu nước. Vững bước dưới Quân kỳ, nhiều thế hệ thanh niên Việt Nam đã lên đường ra trận, đã tôi luyện và trưởng thành. Quân đội chính là trường học lớn của thanh niên Việt Nam.

Quân đội là một trường học lớn - rất lớn. Quân đội không chỉ dậy chúng ta cách chiến đấu để chiến thắng mà còn dậy chúng ta cách làm người cho đúng nghĩa con người.
Quân đội ta là biểu tượng của chủ nghĩa anh hùng cách mạng Việt Nam, sức mạnh Việt Nam, là niềm tin yêu, niềm tự hào của mỗi người dân Việt Nam. "Bộ đội Cụ Hồ" là tên gọi thân thiết, quen thuộc với nhiều thế hệ người Việt, phản ánh bản chất cao quý của một quân đội cách mạng, sinh ra từ nhân dân, gắn bó máu thịt với nhân dân. 70 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, Quân đội nhân dân Việt Nam đã tạc vào lịch sử những chiến công chói lọi của thời đại Hồ Chí Minh. Cùng với sự lớn mạnh của quân đội, hàng triệu thanh niên Việt Nam đã không ngừng trưởng thành về mọi mặt, góp phần to lớn vào sự nghiệp giải phóng dân tộc, bảo vệ và xây dựng đất nước.

Từ khi thành lập Đội Việt Nam Tuyên truyền giải phóng quân với 34 chiến sĩ là những người trẻ tuổi, ưu tú nhất, được chọn lựa từ các đội vũ trang cách mạng, Bác Hồ đã chỉ rõ: "Chính trị trọng hơn quân sự", "tuyên truyền trọng hơn tác chiến", "người trước, súng sau"...". Sau này, Đại tướng Võ Nguyên Giáp nói: …Coi quân đội "như một trường học lớn", đó là từ của Bác Hồ. Quân đội là trường học để bồi dưỡng cán bộ, chiến sĩ trở thành những con người mới xã hội chủ nghĩa; …Như vậy, luận điểm coi quân đội ta là một trường học lớn đã được hình thành cùng với sự ra đời và lớn mạnh của Quân đội nhân dân Việt Nam.

Bằng trí tuệ và lòng quả cảm, những đội viên Việt Nam Tuyên truyền giải phóng quân đã đánh thắng trận đầu, tiêu diệt đồn Phai Khắt, Nà Ngần mở đầu cho truyền thống "quyết chiến, quyết thắng" của quân đội ta; tiếp thêm sức mạnh cho lớp lớp người trẻ tuổi vượt mọi khó khăn thử thách, siết chặt đội ngũ, phất cao cờ đỏ Bác trao. Từ phong trào "Thi đua tòng quân giết giặc lập công" trong kháng chiến chống Pháp đến "Ba sẵn sàng", "Năm xung phong" trong kháng chiến chống Mỹ, lớp lớp thanh niên đã lên đường cứu nước theo tiếng gọi non sông. Những anh Vệ quốc đoàn "Quyết tử cho Tổ quốc quyết sinh" đã làm nên những chiến công "lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu", rồi thế hệ sau lại xếp bút nghiên "đường ra trận mùa này đẹp lắm". Với tinh thần "Không có gì quý hơn độc lập tự do", với lý tưởng "Cuộc đời đẹp nhất là trên trận tuyến chống quân thù", họ đã tạc "dáng đứng Việt Nam" vào thế kỷ, hoàn thành sự nghiệp giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước. Trong thời kỳ xây dựng và đổi mới, các phong trào "Tuổi trẻ giữ nước", "Xung kích bảo vệ Tổ quốc" tiếp tục là tiếng gọi thiêng liêng từ mỗi đáy tim.

Cùng với những chiến công, những niềm kiêu hãnh là hình ảnh "Bộ đội Cụ Hồ" chứa đựng những giá trị cao đẹp của người quân nhân cách mạng - một hình mẫu lý tưởng để những người trẻ tuổi học tập và noi theo. Điều đó cho thấy, dù thời chiến hay thời bình, "Bộ đội Cụ Hồ" vẫn có sức hấp dẫn, sức hiệu triệu rất lớn đối với thanh niên Việt Nam.

Quân đội là "trường học lớn", đứng trong đội ngũ, bước dưới Quân kỳ, cũng là lúc mang trong mình sứ mệnh thiêng liêng của người chiến sĩ - sứ mệnh "vì nhân dân quên mình, vì nhân dân hy sinh" của một quân đội cách mạng "vì nhân dân phục vụ". Để hoàn thành sứ mệnh cao cả ấy, những "Người lính Cụ Hồ" được rèn luyện trong môi trường toàn diện với "người thầy sáng suốt là Đảng, người thầy vĩ đại là Nhân dân, những người thầy trực tiếp là cán bộ, chỉ huy, nơi học là giảng đường, thao trường, bãi tập, thực tiễn huấn luyện, chiến đấu, công tác, lao động sản xuất…". Trong tình đồng chí, đồng đội sâu đậm, lại được giáo dục chính trị tư tưởng thường xuyên nên những "Người lính Cụ Hồ" không chỉ hiểu thấu đáo trách nhiệm của thanh niên đối với công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc mà qua rèn luyện thực tế còn từng bước hoàn thiện nhân cách, phẩm chất, hội tụ trí tuệ, bản lĩnh để đối mặt với thử thách và vượt mọi khó khăn. Môi trường tập thể cũng tạo điều kiện để những người đồng đội chia sẻ kỹ năng sống, lan tỏa những giá trị tốt đẹp thắp sáng tinh thần đoàn kết, đồng tâm, đồng lòng, tương thân, tương ái...

Trong quân đội, kỷ luật chính là sức mạnh. Sức mạnh ấy được cụ thể hóa bằng các chế độ sinh hoạt, học tập, công tác. Trên tinh thần "mình vì mọi người", những người trẻ tuổi được tạo điều kiện bình đẳng để tu dưỡng, học tập, rèn luyện và cống hiến; đồng thời mọi ưu điểm, thành tích, chiến công, cũng như những khuyết điểm, hạn chế, thiếu sót đều được các tổ chức đánh giá ghi nhận một cách công bằng, nghiêm túc. Chính việc rèn luyện kỷ luật trên tinh thần đồng đội đã tạo thành phẩm chất đạo đức riêng có của mỗi quân nhân thể hiện trong mỗi việc làm trong đời sống thường nhật, kể cả khi đã rời quân ngũ. Trước hết đó là bản lĩnh chính trị vững vàng, là sự kiên định, trung thành với chế độ và trong mỗi con người luôn ngời sáng một niềm tin tất thắng.

Bản chất cách mạng của quân đội, môi trường ưu việt của quân ngũ tự thân đã tạo ra ý nghĩa giáo dục rất lớn đối với tuổi trẻ Việt Nam. Trải nghiệm trong môi trường quân ngũ, thanh niên được trau dồi về tư tưởng, được hun đúc hoài bão, được tôi luyện bản lĩnh để trưởng thành cùng những phẩm chất tốt đẹp của "Bộ đội Cụ Hồ". Do vậy hoàn toàn có thể khẳng định: Quân đội nhân dân Việt Nam là "trường học lớn" của thế hệ trẻ Việt Nam.

Nguồn: Hanoimoi.com.vn