Thứ Tư

Niềm tin của một thế hệ, sứ mệnh lịch sử đang đưa chúng ta vào thế lót đường

Nếu mỗi thanh niên hôm nay đều dành vài phút trong cuộc sống của mình để nghĩ về Tổ quốc. Đều nhen nhóm trong mình giấc mơ về một dân tộc hùng cường. Giấc mơ về một đế chế... Cả một thế hệ như thế, luôn suy nghĩ và tìm tòi...luôn đau đáu về tương lai xứ sở...thì dân tộc này nhất định khác xa rồi.

Tiếc rằng cuộc sống mưu sinh - đã xóa nhòa đi nhiều thứ đáng quý nhất của cuộc đời mỗi con người. Chẳng có một sự hi sinh nào bằng sự hi sinh cho đất nước hoặc còn hoặc mất.

Bao nhiêu bạn trong thế hệ của chúng ta chợt nghĩ về vị thế của dân tộc, chợt nghĩ xem chúng ta phải làm gì cho thế hệ tiếp nối.

Niềm tin của một thế hệ, sứ mệnh lịch sử đang đưa chúng ta vào thế lót đường 
Sứ mệnh lịch sử đang đưa chúng ta vào thế lót đường để đi tới hòa bình thịnh vượng vĩnh cửu cho hàng ngàn thế hệ mai sau. Vậy chúng ta phải làm gì để hoàn thành sứ mệnh đó?

Niềm tin là thứ chúng ta cần nhất cho mỗi hành trình của mình. Niềm tin sẽ dẫn đường chỉ lối cho chúng ta chiến đấu đến thắng lợi cuối cùng trên bước đường dựng xây vinh quang cho dân tộc mình.
Các bạn hãy luôn giữ vững niềm tin về sự bất diệt của một đất nước thần thánh. Hãy tin tưởng rằng dân tộc ta sẽ mãi mãi trọn vẹn như một gia đình từ thế hệ này sang thế hệ khác, hãy giữ vững những trách nhiệm nặng nề của dân tộc và con đường dài trước nó. Hãy tập trung toàn bộ sức mạnh của các bạn để hiến dâng cho sự nghiệp xây dựng tương lai. Hãy mở rộng những con đường chính trực, nuôi dưỡng sự cao thượng của tinh thần, quyết tâm làm việc để nâng cao sự vinh quang thiên phú của dân tộc anh hùng... Và hãy luôn luôn tin tưởng rằng "Đảng Cộng Sản Việt Nam và toàn thể nhân dân Việt Nam sẽ xây dựng thành công Chủ nghĩa xã hội trên đất nước của mình - đồng thời hết lòng vì Đảng Cộng Sản và các dân tộc anh em.

Con đường cách mạng của Đảng là con đường duy nhất đúng cho dân tộc Việt Nam. Con đường của sự lựa chọn lịch sử, của những chiến công, những đau thương mất mát, của niềm tin và hi vọng, của hôm nay và cả mai sau...

Con đường chân lý đó được xây dựng dựa trên những tư duy khoa học biện chứng - đã được thực tiễn kiểm nghiệm và chứng minh - chứ nó không phải là con đường mơ hồ như các thế lực thù địch ngày đêm xuyên tạc, càng không phải là con đường nhân danh các giá trị của dân chủ và tự do giả hiệu như phương Tây vẫn kêu gào...

Nó thực sự là con đường đưa loài người đến với ước mơ về một thế giới bình đẳng, công bằng - con đường duy nhất xóa nhòa danh giới tự nhiên - rào cản cuối cùng ngăn con người xích lại gần nhau. Và để đi đến cuối con đường đó, thì ngay từ bây giờ mỗi người trong chúng ta đều phải biết tự dấn thân mình.

Nguồn Paulus