Thứ Sáu

Đưa nội dung được gắn thương hiệu lên các trang 'You Can Now Post Branded Content on Facebook'

Năm ngoái, facebook đã cập nhật chính sách nội dung có thương hiệu của họ để cho phép các trang và facebook cá nhân được xác minh được phép xuất bản nội dung có thương hiệu trên Facebook. Hiện có hàng nghìn nhà xuất bản và sáng tạo chia sẻ nội dung có thương hiệu trên Facebook hàng tháng. Chính vì lý do đó mà:

Từ ngày 30/03/2017 facebook thông báo ba nội dung mới cập nhật cho nội dung có thương hiệu mà rất nhiều nhà sản xuất đã phản hồi:

1. Chấp nhận nhiều trang hơn có thể chia sẻ nội dung có thương hiệu trên Facebook
2. Cập nhật thẻ nội dung mang nhãn hiệu vào bài đăng
3. Đơn giản hóa chính sách và nguyên tắc thực hiện với chia sẻ nội dung có bản quyền

Đưa nội dung được gắn thương hiệu lên các trang 'You Can Now Post Branded Content on Facebook'
Mở rộng nội dung có thương hiệu tới nhiều trang khác

Cho đến nay, chỉ các Trang và Hồ sơ đã được xác minh mới có thể chia sẻ nội dung có thương hiệu trên Facebook. Facebook biết rằng một số nhà sáng tạo và nhà xuất bản có giao dịch nội dung có thương hiệu không được xác minh, vì vậy họ muốn đưa ra lý do chia sẻ nội dung có bản quyền phổ biến rộng rãi hơn.

Bất kỳ Trang nào cũng có thể gửi một ứng dụng tại liên kết này để có quyền truy cập vào công cụ nội dung có thương hiệu. Facebook cũng bắt đầu triển khai công cụ nội dung mang nhãn hiệu đến các trang không được xác minh mà trang đó được dự đoán có thể sử dụng. Các trang có thể chia sẻ nội dung có thương hiệu sẽ nhận được thông báo khi họ đăng nhập vào Facebook và sẽ thấy công cụ nội dung mang nhãn hiệu trong trình soạn thảo "post" dưới dạng biểu tượng bắt tay.
Khi đủ điều kiện, Các trang muốn chia sẻ nội dung có thương hiệu sẽ cần phải tuân thủ chính sách của fb và sử dụng công cụ nội dung có gắn thương hiệu để gắn nhãn đối tác kinh doanh trang trong bài đăng. Facebook bắt đầu mở tính năng này lên Các trang trên iOS và web, còn dự định mở rộng sang Android trong vài tuần tới.

Để tìm hiểu thêm về cách sử dụng nội dung có thương hiệu, hãy truy cập Trung tâm trợ giúp của facbeook . Để biết thêm thông tin về chính sách của fb, vui lòng xem Chính sách nội dung được gắn thương hiệu.

Cập nhật Thẻ Nhãn có Nhãn hiệu

Facebook muốn mọi người có thể nhận biết bài đăng nội dung có gắn thương hiệu rõ ràng và nhất quán. Để kết thúc, Facebook đang cập nhật nhãn nội dung mang nhãn hiệu 'Đã thanh toán' or 'Paid' trong bài đăng.
Mục tiêu của Facebook với thay đổi này là làm cho rõ ràng với độc giả để họ biết rằng các bài đăng được gắn thương hiệu thể hiện sự trao đổi giữa nhà xuất bản và bên thứ ba.

Nhà xuất bản vẫn sẽ chịu trách nhiệm tuân thủ bất kỳ quy tắc quảng cáo liên quan nào trong thị trường của họ, bao gồm cung cấp các thông tin cần thiết cho thấy bản chất thương mại của nội dung họ đăng.

Thông tin chính sách và thực thi

Facebook đã thực hiện một số cập nhật cho Chính sách nội dung được gắn nhãn của Facebook dựa trên phản hồi trực tiếp từ các đối tác xuất bản. Bây giờ, Facebook cho phép  logos, watermarks, and graphical tồn tại trong suốt video. Trước đây, Facebook đã cấm những mục này xuất hiện trong ba giây đầu của video.

Những trang đăng nội dung có thương hiệu vi phạm các chính sách của Facebook sẽ nhận được thông báo cho họ biết những gì cần được sửa chữa. Facebook sẽ không còn loại bỏ bài vi phạm; thay vào đó, bài viết vi phạm vẫn sẽ xuất hiện trên trang của nhà xuất bản, nhưng sẽ được ẩn từ News Feed. Nhà xuất bản có thể khôi phục khả năng hiển thị Nguồn cấp dữ liệu tin tức bằng cách khắc phục vi phạm.

Nguyen Truong