Thứ Tư

Ông Võ Kim Cự muốn đi nước ngoài học hỏi kinh nghiệm

Cần tạo điều kiện cho Liên minh Hợp tác xã mở rộng quan hệ quốc tế, học hỏi kinh nghiệm, mở rộng thị trường, kêu gọi tài chính, dự án ODA.

Đó là một trong những đề nghị của ông Võ Kim Cự - Chủ tịch Liên minh Hợp tác xã Việt Nam, với Chính phủ, các ban, bộ, ngành, khi làm việc với lãnh đạo Chính phủ, ngày 29/8.

Ông Võ Kim Cự muốn đi nước ngoài học hỏi kinh nghiệm
Cùng với đó, ông Võ Kim Cự đề xuất để phát triển kinh tế hợp tác, nòng cốt là hợp tác xã, thì cho phép tổ chức này được tham gia đoàn công tác Trung ương, Ban chỉ đạo quốc gia và được phép tháp tùng lãnh đạo Đảng, Nhà nước đi công tác địa phương; cho phép Liên minh Hợp tác xã được nhận các văn bản quy phạm pháp luật, chỉ đạo điều hành của Chính phủ...

Liên minh Hợp tác xã cũng đề xuất được cử một số đoàn nghiên cứu kinh tế hợp tác một số nước như Đức, Nhật Bản, Hàn Quốc, Canada, Singapore, Indonesia, Nga...

Đáp lại đề nghị của lãnh đạo Liên minh Hợp tác xã, Phó thủ tướng Vương Đình Huệ thẳng thắn: “Các đồng chí hoạt động hiệu quả thì đi nước nào cũng được, đó là việc đối ngoại của các đồng chí, sao phải xin phép Chính phủ việc này.

Tuy nhiên, phải đi trên tinh thần tiết kiệm, đã đi phải có hiệu quả, chứ không phải đi nước ngoài để vui vẻ dăm ba hôm rồi về!”.

Phó thủ tướng nhấn mạnh, tài chính cho các chuyến đi này phải là từ nguồn xã hội hóa, chứ không thể từ ngân sách Nhà nước.

Điều tất yếu, theo Phó thủ tướng, Chính phủ sẽ hỗ trợ và tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất cho Liên minh Hợp tác xã thực hiện các nhiệm vụ được giao. Thế nhưng, hợp tác xã hiện nay, phát triển chưa tương thích với tiềm năng một phần là do nhận thức.

“Tư duy hợp tác xã kiểu cũ vẫn lởn vởn đâu đó, người ta không mặn mà với mô hình này. Mô hình hợp tác xã kiểu mới hoàn toàn khác hợp tác xã kiểu cũ, không những không thủ tiêu kinh tế hộ mà còn là một tổ chức làm gia tăng giá trị của kinh tế hộ”, Phó Thủ tướng nhấn mạnh.

Bản thân hợp tác xã không phải là doanh nghiệp, trong hợp tác xã có thể có doanh nghiệp, cần nghiên cứu nhu cầu, điều kiện phát triển doanh nghiệp trong hợp tác xã để đóng góp vào mục tiêu phát triển 1 triệu doanh nghiệp vào năm 2020 theo Nghị quyết 35/NQ-CP của Chính phủ.

Trước thực trạng 18 tỉnh “không biết giao cho ai quản lý kinh tế hợp tác”, Phó Thủ tướng chỉ đạo phải sớm chấm dứt tình trạng thiếu thống nhất và thiếu rõ ràng.
Bộ Nội vụ, Bộ KH&ĐT giúp Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ sớm kiện toàn năng lực, chức năng quản lý nhà nước với lĩnh vực kinh tế tập thể, nòng cốt là hợp tác xã theo hướng Chính phủ thống nhất quản lý nhà nước về kinh tế tập thể.

Đồng thời, củng cố, tăng cường bộ máy quản lý nhà nước đối với kinh tế tập thể từ Bộ KH&ĐT, Sở KH&ĐT và phòng kinh tế các quận, huyện.

“Quan trọng không phải là bao nhiêu người mà quan trọng là đã có bộ máy và củng cố lại trên cơ sở biên chế hiện có”, Phó Thủ tướng khẳng định.

Sơn Ca (Tổng hợp)/ Báo Đất Việt