Chủ Nhật

56 đại biểu không bấm nút biểu quyết lúc đó đi đâu?

Ông Nguyễn Hạnh Phúc, chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội, Tổng thư ký Quốc hội cho biết ông cũng không rõ 56 đại biểu đó đi đâu (?).

Chiều 2-4, 471/494 đại biểu có mặt bỏ phiếu để miễn nhiệm Phó chủ tịch Quốc hội và một số chức danh khác của Quốc hội. Tuy nhiên trên bảng điện tử chỉ có 414 đại biểu tham gia nhấn nút biểu quyết, 1 đại biểu không tham gia thông qua nghị quyết miễn nhiệm.

đbqh trương trọng nghĩa
Như vậy đã có ít nhất 56 ĐBQH đến hội trường tham gia bỏ phiếu miễn nhiệm nhưng lại không có mặt khi nhấn nút thông qua nghị quyết miễn nhiệm. Các đại biểu này đã đi đâu, lúc đó ở đâu?

Ngay sau khi kết thúc ngày làm việc hôm nay, phóng viên Tuổi Trẻ đã liên lạc với ông Nguyễn Hạnh Phúc, chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội, Tổng thư ký Quốc hội để hỏi về vấn đề này.

Ông Phúc cho biết ông cũng không rõ 56 đại biểu đó đi đâu (?).

Khi phóng viên đặt câu hỏi: “Liệu có phải các đại biểu này đã ra về giữa chừng trong giờ giải lao?”. Ông Nguyễn Hạnh Phúc trả lời: “Cũng có thể là họ đi đâu đó quanh hội trường và không kịp vào nhấn nút biểu quyết thông qua nghị quyết”.

Tổng thư ký Quốc hội cho rằng, việc có mặt bỏ phiếu miễn nhiệm quan trọng hơn nhấn nút thông qua nghị quyết miễn nhiệm.

Phóng viên Tuổi Trẻ lại đặt tiếp câu hỏi: “Nhưng nếu như đại biểu vắng nhiều quá, dẫn đến tỷ lệ biểu quyết không đạt  trên 50% thì nghị quyết sẽ không được thông qua, ảnh hưởng đến chương trình làm nhân sự?”. Ông Nguyễn Hạnh Phúc xác nhận: “Đương nhiên là vậy. Nhưng vừa qua thì nghị quyết cũng được thông qua với trên 82%”.
Mặc dù có 471 đại biểu có mặt tham gia bỏ phiếu nhưng sau giờ giải lao chỉ còn 414 đại biểu vào lại hội trường nhấn nút thông qua nghị quyết miễn nhiệm - Ảnh: Viễn Sự.
Về việc các đại biểu có mặt bỏ phiếu miễn nhiệm nhưng lại không tham gia bấm nút thông qua nghị quyết miễn nhiệm có phải là làm sai quy chế đại biểu, nội quy kỳ họp?

Ông Nguyễn Hạnh Phúc cho biết: “Cái này trong nội quy cũng có nhắc nhở rồi, đại biểu phải tham dự đầy đủ các nội dung làm việc. Nhưng vì bấm nút cũng như bỏ phiếu kín nên cũng không biết được đại biểu nào.”