Thứ Năm

Ý nghĩa của từ Bạn bè

Chữ “bè” nằm liền sau chữ “bạn” không phải là tiếng đệm nói cho suông. Mỗi chữ đều có nghĩa riêng của nó.

Ngày trước, muốn đưa nước vào ruộng, người ta dùng guồng xe nước để lấy nước từ sông lên. Để có thể dùng sức nước làm quay được các bánh xe, người ta đã đóng một hàng cừ ngăn ngang dòng sông, gọi là “bạn”. Còn “bè” là những thân cây được kết lại thả trôi theo dòng nước chảy. “Bạn” lúc nào cũng đứng yên một chỗ “bè” thì lại luôn luôn trôi xuôi theo dòng nước.

Ý nghĩa của từ Bạn bè
Người xưa đã ghép lại chữ “bạn bè” lại với nhau để chỉ cho tình nghĩa kết giao giữa người này với người nọ. Ấy là đã có hàm ý phân biệt giữa tốt và xấu.

Đối xử với nhau bằng sự chân tình, lúc giàu sang cũng như khi nghèo hèn, khi sung sướng cũng như lúc hoạn nạn đều biết nghĩ đến nhau, giúp đỡ đùm bọc lẫn nhau thì đó mới thật là bạn. Trái lại, lúc giàu sang thì theo bưng bợ, khi tai nạn lại ngoảnh mặt làm ngơ… đó chỉ là bè.

Trong cuộc sống hằng ngày, tìm được một người bạn không phải là dễ, nhưng muốn có bè thì thật vô khối.

Góc sự thật