Thứ Tư

Đâu đầu

Đâu đầu

Hơi đau đầu, đau một tí
Vì tầm tình đang cứ nghĩ vẩn vơ
Hỏi vì sao em cứ mải thờ ơ
Với tim này và tình yêu nồng cháy

Gửi nơi người mà người nỡ bỏ tôi!

Lục lại

Giữa đêm khuya ta lục lại một chút
Ký ức ngày nào ta còn giữ nguyên
Ta nguyện giữ cho chút này không vỡ
Khỏi tâm hồn của một gã tình si
Dù bao năm ta giữ không được gì
Nhưng vẫn giữ dù có đi hay ở
Đã yêu rồi đâu dễ bỏ mà quên.

Minh Trường