Thứ Năm

Thông Sử hay 'Tắc Sử' trong bộ sách lịch sử Việt Nam mới xuất bản?

Dư luận mấy ngày qua ồn ào và phẫn nộ về việc Viện Khoa học Lịch sử Việt Nam công bố bộ "thông sử" Việt Nam đồ sộ và những điểm mới của nó. Những điểm mới được mọi người hoan nghênh đó là:

1/Gọi đúng tên cuộc chiến tranh xâm lược 1979 của Trung Quốc đối với Việt Nam .

2/ Kể lại trung thực cuộc chiến tranh và thoát ly quan điểm "ta thắng, địch thua".


Hai điểm trên tạm gọi là những điểm "thông" của bộ sách. Nhưng vấn đề cốt lõi nhất bị phẫn nộ và yêu cầu đình bản ngay- gọi là "tắc-sử"đó là: Không gọi chính quyền Sài Gòn là "nguỵ quân ngụy quyền" mà gọi là chế độ Việt Nam Cộng Hoà- vì nó là một thực thể ... và vì có như vậy mới có cơ sở pháp lý để đòi lại hoàng Sa và Trường Sa (?!). Mặc dầu chưa đọc và sẽ không đọc. Khi những người có trách nhiệm biên soạn bộ thông sử này lại có quan điểm lệch lạc và mâu thuẫn ngay chính với bản thân họ. Chưa nói đó là một sự thật khách quan của lịch sử- Không hiểu do sự vô tình hay cố ý mà họ lại đi ngược lại với nguyện vọng lợi ích của cả một dân tộc?!
Bộ thông sử 15 tập được biên soạn trong 9 năm. Ảnh: H.P.
Có câu :" Lịch sử được viết nên bởi người chiến thắng "! Dù đồng ý hay không đồng ý thì nó vẫn là một sự thật. Chỉ nói gần đây thôi : chiến tranh thế giới thứ hai kết thúc, "phe trục" Đức- Ý- Nhật thất bại Phải chấp nhận đầu hàng vô điều kiện phe đồng minh! Lịch sử đã sang trang và Liên Xô, Anh, Pháp, Mỹ- là "chủ biên" mọi sự kiện Lịch sử trong cuộc chiến tranh ấy- vì họ là bên chiến thắng của cuộc chiến tranh ấy ! Mọi so sánh sẽ là khập khiễng. 

Tuy nhiên chúng ta phải công nhận một sự thật khách quan đó là : Việt Nam bị 80 năm thực dân Pháp đô hộ . Nhật đảo chính Pháp ở Đông Dương trong đó có Việt Nam . Chính phủ việt Minh do Bác Hồ và Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo giành chính quyền từ tay phát xít Nhật . Nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa và nay là Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam hiên ngang có tên trên bản đồ thế giới từ năm 1945 đến nay!
Xét về tư duy logic của lịch sử Việt Nam hiện đại có thể nói gắn gọn bằng những chữ "nếu" như thế này : 

"Nếu không có Chủ tịch Hồ Chí Minh ra đi tìm đường cứu nước từ bến nhà Rồng lịch sử năm 1911- sẽ không có việc thành lập Đảng Cộng sản Đông Dương .

Nếu không có đảng Cộng sản Đông Dương thì sẽ không có phòng trào xô viết Nghệ tĩnh 1930-1931!
Nếu không có phong trào xô viết Nghệ tĩnh thì sẽ không có cao trào phản Đế phản Phong 1936-1939! 
Nếu không có cao trào 1936-1939 thì sẽ không có việc thành lập đội Việt Nam tuyên truyền giải phóng quân 1944 ở khu rừng Trần Hưng Đạo-Cao Bằng! 
Nếu không có Đội Việt Nam tuyên truyền giải phóng quân nay là Quân đội Nhân dân Việt Nam thì không thể có cuộc cách mạng tháng Tám năm 1945 lịch sử! 
Nếu không có cách mạng tháng Tám năm 1945 thì sẽ không thể có ngày Quốc khánh 2/9 khai sinh ra nước Việt Nam Độc lập- thống nhất trên toàn cõi! 
Nếu không có ngày Quốc khánh 2/9 -1945 thì không thể có chiến thắng Điện Biên Phủ rung động năm châu chấn động địa cầu! 
Nếu không có chiến thắng Điện Biên Phủ thì sẽ không có hiệp định Giơnevơ về Việt Nam nói riêng và Đông Dương nói chung! 
Nếu Mỹ và Pháp không tiếp tay cho Bảo Đại làm Quốc trưởng ở miền Nam... 
Nếu Mỹ không dựng Ngô Đình Diệm lên làm Thủ tướng cái gọi là quốc gia Việt Nam để rồi hất cẳng Bảo Đại hoặc nghiêm chỉnh thi hành hiệp định Genève để hiệp thương tổng tuyển cử hai miền thì không có chiến tranh Việt Nam kéo dài 20 năm... 

Một thực thể chính trị mà suốt 20 năm ôm chân ngoại bang trút hàng triệu tấn bom đạn, hàng chục triệu lít chất độc da cam lên đồng bào mình, đất nước mình- không phải giặc, không phải NGUỴ thì là cái gì hỡi những nhà viết sử ??? 

Người viết những dòng này có rất nhiều người quen thân đã từng đi lính chế độ Sài Gòn. Và cũng không bao giờ gọi họ là lính ngụy. 

Vì họ chỉ là công cụ và là nạn nhân của những kẻ cầm quyền! Và vì nhân sinh quan của dân tộc ta là "thương người như thể thương thân". Và đó cũng là chính sách xuyên suốt của đảng và nhà nước ta từ ngày giải phóng đến nay (Không có chuyện "dìm trong bể máu" như Mỹ- Ngụy xuyên tạc). 

Điều đặc biệt và nhân văn nhất sau cuộc chiến tranh này-Không thể có nơi nào trên thế giới này là: Nhà nước ta chưa hề mở tòa án binh để kết tội tử hình hoặc tử hình vắng mặt bất kỳ chính khách hay tướng lĩnh nào của ngụy quyền Sài Gòn! (Kể cả những kẻ có nhiều nợ máu nhất) 

Hãy nhớ câu thơ chúc Tết cực kỳ nhân văn của người khai sinh ra nước Việt Nam thời đại Hồ Chí Minh : " Đánh cho Mỹ cút, Đánh cho Ngụy nhào. Tiến lên chiến sĩ đồng bào Bắc Nam sum họp xuân nào vui hơn "! 

Việc không gọi Chế độ Sài Gòn hay Việt Nam Cộng hòa là "nguỵ quân ngụy quyền" trong bộ sách lịch sử Việt Nam? các vị viết sử và biên tập sách đã sai lầm và đã đi quá xa! Thậm chí lộng hành và bất hiếu, bất trung với lịch sử của Đất nước, của Dân tộc và của hàng triệu Anh hùng, Liệt sỹ đã hy sinh vì chúng ta rồi đó ! ******. 

Nguồn: 23/8/2017, Luật gia TRẦN THÚC HOÀNG.