Thứ Bảy

Hồ Chí Minh vị lãnh tụ vĩ đại của dân tộc

Ngày này của 106 năm về trước (5/6/1911), người thanh niên trẻ Nguyễn Tất Thành quyết định ra đi tìm đường cứu nước với bao niềm trăn trở, Người luôn tâm niệm một hoài bão lớn lao là làm thế nào để cứu nước, cứu dân...."Độc lập cho Tổ quốc tôi, tự do cho cho đồng bào tôi. Đó là tất cả những gì tôi hiểu, là tất cả những gì tôi muốn"....

Con nguời ấy là Hồ Chí Minh. Dân tộc ấy là dân tộc Việt Nam. Thời đại ấy là thời đại quá độ toàn thế giới từ chủ nghĩa tư bản đi lên chủ nghĩa xã hội. Sự nghiệp ấy là sự nghiệp cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân tiến lên cách mạng xã hội chủ nghĩa, góp phần vào công cuộc giải phóng dân tộc, giải phóng xã hội, giải phóng con người trong thế giới thứ ba và thế giới.

Những bữa cơm thời con gian khó của dân tộc
Một con người, một dân tộc, một thời đại, một sự nghiệp đó là bốn nhân tố lịch sử tác động qua lại đa dạng và quện chặt vào nhau, bắt đầu từ một con người và cuối cùng thể hiện trong một sự nghiệp. Đồng chí Lê Duẩn đã nói trong tác phẩm “dưới lá cờ vẻ vang” năm 1976 “mỗi bước đi của nhân dân ta và của Đảng ta trong 40 năm qua đếu gắn liền với cuộc đời cách mạng vô cùng sôi nỏi đẹp đẽ của Hồ Chủ Tịch. Toàn bộ hoạt động của Người cùng với sự nghiệp của nhân dân ta và Đảng ta là một thiên anh hùng ca bất diệt của cách mạng Việt Nam”.

Mỗi bước đi của nhân dân ta đất nước ta đều gắn liền với cuộc đời hoạt động của Người. Sinh ra trong cảnh nước mất nhà tan, Nguyễn Ái Quốc - Hồ Chí Minh đã sớm có ý chí quyết tâm ra đi tìm đường cứu nước cứu dân thoát khỏi xiềng xích của chủ nghĩa thực dân, giành lại độc lập tự do cho tổ quốc. Trên thực tế người đã thành công trong việc tìm ra con đường giải phóng dân tộc. Đó là con đường chủ nghĩa cộng sản và cách mạng thế giới do Lênin chỉ dẫn. Trải qua bao biến cố thăng trầm Người đã trở thành vị lãnh tụ vĩ đại, người anh hùng giải phóng dân tộc, vị cha già kính yêu của nhân dân Việt Nam, là người thuyền trưởng chèo lái kiên cường con thuyền cách mạng Việt Nam vượt qua bao thác ghềnh để cuối cùng đi từ thắng lợi này đến thắng lợi khác và rồi cập bến vinh quang. Chọn một đời Hồ Chí Minh người con ưu tú của dân tộc ta đã cống hiến và hy sinh tất cả cho độc lập tự do của đất nước, “chỉ biết quên mình cho hết thảy, như dòng sông chảy nặng phù sa”

Chỉ biết quên mình cho hêt thảy/ Như dòng sông chảy nặng phù sa

Trong mọi giai đoạn lịch sử cách mạng Việt Nam luôn luôn in đậm dấu ấn của Người. “Dân tộc ta, nhân dân ta, non sông đất nước ta đã sinh ra Chủ tịch Hồ Chí Minh- Người anh hùng dân tộc vĩ đại và chính Người đã làm rạng rỡ dân tộc ta nhân dân ta non sông đất nước ta”.

Hồ Chí Minh là lãnh tụ thiên tài, là người thầy vĩ đại của giai cấp công nhân và nhân dân Việt Nam, là người con ưu tú của dân tộc Việt Nam. Trải qua hơn 60 năm đấu tranh cách mạng bất khuất kiên cường, đầy gian khổ, hi sinh, chủ tịch Hồ Chí Minh đã hiến dâng trọn cuộc đời mình cho sự nghiệp giải phóng dân tộc, giải phóng giai cấp công nhân và giải phóng loài người; sự nghiệp đấu tranh vì tương lai tươi sáng của dân tộc Việt Nam. Cuộc đời cao đẹp, phẩm chất đạo đức cách mạng của Người mãi mãi là tấm gương sáng, là niềm tự hào của mỗi người dân Việt Nam trong mọi thời đoạn lịch sử.

Trong mỗi bước đi lên của nhân dân ta, của Đảng ta đều in trọn dấu ấn của Người- với tư cách là người dẫn đường, lãnh đạo và là linh hồn của cách mạng Việt Nam.

ThảoPhương (Thethaovietnam.vn)