Thứ Ba

Ảnh Hiếm: Việt Nam cách đây 100 năm qua ảnh của Lemire

Những hình ảnh dưới đây do nhiếp ảnh gia Pháp M. Ch. Lemire thực hiện và được xử lý bằng kỹ thuật in màu cổ điển. Chúng được tập hợp từ một số ấn phẩm khác nhau về Đông Dương, xuất bản tại Pháp vào khoảng thời gian trước năm 1910. 
Lăng vua Đồng Khánh ở Huế. 
Trục đường chính của một ngôi làng ở Trung kỳ.
Chùa bên sông Hương, Huế. 
Một phạm nhân bị giải ra pháp trường.
Thuyền dành cho quan lại ở Trung Kỳ.
Xe bò kéo ở miền Trung. 
Những con thuyền trên sông Hồng ở Hà Nội. 
Một ngôi chùa ở Hà Nội.
 Thuyền bè trên sông Sài Gòn.
  Thuyền bè trên sông Sài Gòn.
 Đón rước các sứ thần Trung Quốc.
 Chùa ở Mỹ Tho.
 Một ngôi làng ở Nam Kỳ.
Nhà rông của người dân tộc Xê-đăng ở Kontum.
Người dân tộc thiểu số trong một bản làng ở Kon Tum. 
 Voi nhà ở Tây Nguyên.
Tượng nữ thần Uma trong một di tích của người Chăm. 
 Source: Reds.vn