Thứ Sáu

Ảnh cổ: Việt nam thế kỷ 19, nghèo nàn lạc hậu và lạ lẫm

Hôm nay blogcamxuc sẽ đăng tải một vài hình ảnh về Việt nam thế kỷ 19, thời mà thực dân pháp mới bắt đầu đánh chiếm Việt nam. Một vài hình ảnh dưới đây được đăng tải vào năm 1898 trên tạp chí khoa học La Science Illustree của Pháp. Ảnh Gettyimages

Công nhân An Nam đang lội qua sông năm 1898 của tạp chí khoa học La Science Illustree của Pháp, không mặc gì trên người.
Gao, nơi người Pháp mong muốn tìm vàng, Bắc Kỳ, Việt Nam, minh họa từ tạp chí The Graphic, tập XXX, số 767, ngày 9 tháng 8 năm 1884.
Một khẩu pháo trong một bến cảng, trong cuộc viễn chinh của Pháp tại Bắc Kỳ, Việt Nam, minh hoạ từ Rivista Illustrata hàng tuần (Illustrated Magazine), số 214, ngày 4 tháng 2 năm 1883.
Năm mới tại Nam Kỳ, Việt Nam, minh hoạ từ Rivista Illustrata số 210, ngày 7 tháng 1 năm 1883.
Đền thờ ở Hà Nội, Việt Nam, minh hoạ từ Rivista Illustrata hàng tuần (Illustrated Magazine), số 213, ngày 28 tháng 1 năm 1883.
Làng Trảng Bàng, Việt Nam ngày 9-16 tháng 12 năm 1865
Mỹ Tho, Việt Nam năm 1876 ảnh Albert Morice (1848-1877)
Chợ lớn, Sài Gòn trên tạp chí địa lý, du lịch và trang phục, Tập III, Số 23, 4 tháng 5, 1876 Pháp.
Học giả Việt nam vẽ bởi Etienne Ronjat (1822-?)
Một cư dân của Hà Tiên, Việt Nam, vẽ bởi Diogene Maillard (1840-1926) trên Tạp chí Địa lý , Du lịch và trang phục, Tập III, Số 25, 18 Tháng 5, 1876.
Người xay gạo ở Gecong, Việt Nam, của Albert Morice (1848-1877) Tạp chí địa lý, du lịch và trang phục, Tập III, ấn bản 24, ngày 11 tháng 5 năm 1876.
Trẻ em đường phố Sài Gòn đăng trên tạp chí địa lý, du lịch và trang phục, tập III, ấn bản 24, ngày 11 tháng 5 năm 1876.
Những người lính và một tay đua ở Sài Gòn), Việt Nam, vẽ bởi Pierre Fritel (1853-1942) ảnh từ Voyage en Cochinchine, 1872, của Albert Morice (1848-1877), Tạp chí địa lý, du lịch và trang phục, Tập III, Số 24, ngày 11 tháng 5 năm 1876.
Trang trại ở Tây Ninh vẽ bởi Alexandre De Bar (1821-1901)
Vĩnh Long, Việt Nam, vẽ bởi Alexandre De Bar (1821-1901)
Xe bò thời xưa được đăng trên tạp chí địa lý, du lịch và trang phục, Tập III , Số 25, ngày 18 tháng 5 năm 1876.
Xem những thước ảnh trên ta mới có thể thấy được rõ bản chất, bản xắc của Việt nam thế kỷ 19 khi Pháp đô hộ nó như thế nào. Khi xem xong bộ ảnh này chắc hẳn nhiều người có thể tưởng tượng ra được cuộc sống của thời kỳ đó, và phong cách ăn mặc, văn hoá, mặt mũi của người Việt xưa ra sao.

David Nguyen/blogcamxuc