Thứ Sáu

Người lính Cụ Hồ là ai?

Bạn hỏi tôi là "Người lính Cụ Hồ là ai? và điều gì khiến cho người lính đó chiến đấu 30 năm trong rừng rậm?" 

Câu trả lời của tôi "Người lính đó đây!" 

Một người đàn ông gần như vô danh và không một thứ nào trên người ông có giá trị hơn 20 đô la Mỹ. Nghỉ hưu ở một vùng rừng núi, người lính già gói gém hành trang giản dị của mình để xuống Hà Nội, nơi mà một cánh cửa của một chiếc BMW hoặc Mercedes của các cậu trai trẻ - những người đưởng hưởng tự do và đất nước độc lập miễn phí từ ông - cũng có giá trị hơn toàn bộ tài sản mà ông có. 
Người lính Cụ Hồ là ai?
Tuy nhiên, ông vẫn đứng đợi bên ngoài nhà của vị Tổng Tư Lệnh của mình để chào một lần cuối. Không có một kỷ luật quân đội nào đòi hỏi ông phải làm thế, không một thiên đường với các trinh nữ nào được hứa hẹn cho ông nếu ông chết trong khi chiến đấu cho tổ quốc. 

Khi ông còn trẻ và cầm lấy vũ khí để chống người Pháp, ông được hứa rằng đó sẽ là cuộc chiến tranh đẫm máu và không biết bao giờ mới thành công; ông được cảnh báo rằng đất nước của ông sẽ bị tàn phá và kẻ thù có thể giết ông và các đồng đội với tỷ lệ 10 đổi 1. 
Nhưng ông vẫn cầm vũ khí và chiến đấu. Ông tham gia cuộc chiến tranh đẫm máu để thế giới biết rằng Việt Nam là tên của tổ quốc ta chứ không phải Nam Kỳ, không phải Bắc Kỳ hay Đông Dương thuộc Pháp. Ông chiến đấu để thế giới biết rằng đồng bào ông sẽ không quỳ gối nữa trước các ông chủ thực dân Pháp. Đó là câu trả lời của tôi. Và đây, ông ấy ở trước mắt bạn - người lính Cụ Hồ.

Trong tấm ảnh, một lính già dân tộc thiểu số từ một tỉnh miền núi cách Hà Nội hàng trăm ki-lô-mét đợi bên ngoài nhà Đại tướng Võ Nguyên Giáp để chào vị Tổng tư lệnh của mình một lần cuối!"

"An old minor ethnic Uncle Hồ soldier from a mountainous province hundred kilometres from Hanoi waiting outside general Võ Nguyên Giáp's house for his final salute to his Commander!
You ask me "who is Uncle Hồ soldier? And what kind of spirit kept him fighting thirty years in jungle?" My answer "here he is!" An almost no name man with nothing he wears value than $20. Retired for years in a mountainous area, the old soldier packs up and goes down to Hanoi, where a door of a BMW or Mercedes of young boys who inherit freedom and country independence from him for free could worth more than all assets he has. Still, the old man waits outside the house of his Commander in Chief to have the final salute! No military principle requires him to do that, no promise of a heaven with virgins for him if he dies fighting for the country. When he was young and took the arm to fight the French, he was promised that this would be a bloody and never-know-when-it-ends-war, he was warned that his country would be devastated and his enemy can kill him and comrades at the 10:1 ratio. Still he took arms and fight. He fought that bloody wars so the world would know that Viet Nam is the name of our country, not Cocochina, not Tonking, not Indochina of France. He fought that bloody wars so the world knows that his countrymen would no longer kneel in front of French colonial masters any more. That's my answer, my friend. And here he is for you to see, the Uncle Hồ soldier."

Nguồn: baoanh.thai