Thứ Tư

Jack Ma: Làm thế nào để cân bằng giữa cuộc sống gia đình và công việc?

Hỏi: Làm thế nào để anh cân bằng giữa cuộc sống gia đình và công việc?

Jack Ma: Năm trước tôi có lần vô cùng thất bại khi giao lưu với công nhân viên, rất nhiều công nhân viên trong công ty tôi đã hỏi tôi vấn đề này, làm thế nào để cân bằng được cuộc sống và gia đình. Sau đó bọn họ đã mời tôi và mấy người nữa ngồi trên bục.

Cũng cùng mọi người giao lưu như thế này, cuộc sống và công việc có thể cân bằng được? Tôi vừa nói vừa thấy có gì không đúng. Buổi tối tôi về nhà tôi đã nói với mọi người, tôi nói dối, bởi vì tôi cũng không cân bằng được.

Jack Ma: Làm thế nào để cân bằng giữa cuộc sống gia đình và công việc?
Tôi thực sự vẫn chưa thể cân bằng được. Sau đó tôi phát hiện người sáng nghiệp thực sự họ đều không thể cân bằng được. Cũng không nên cân bằng.

Nếu bạn chọn con đường sáng nghiệp này, lựu chọn hy cọng niềm tin tiến lên phía trước bạn sẽ không có cách nào cân bằng được. Bạn chỉ có thể làm cho giữa bản thân và cuộc sống và công việc hòa hợp lại với nhau. Làm thế nào tìm được niềm vui bên trong nó mà thôi.

Vậy cho nên tôi nói với mọi người sáng nghiệp rất khó khăn. Hôm nay ai nói với tôi, tôi có thể vạch rõ ranh giới giữa công việc và cuộc sống, tôi tin người này có chức vụ là giám đốc, không tin doanh nghiệp của anh ta có thể phát triển.

Khi tôi ngồi trên bồn cầu, dội nước tắm tôi cũng nghĩ đến công việc, buổi tối khi tôi nằm mơ tôi cũng nghĩ đến công việc này nhưng tôi thấy vui. Tôi có được sự ủng hộ của mọi người, bọn họ cũng biết nếu tôi không nghĩ đến những việc ấy thì bọn họ cũng không thấy hạnh phúc.

Bọn họ thấy bạn về nhà mỗi ngày là để trông trừng họ thì làm thế nào đây? Vì thế chúng ta đã thích ứng rồi đều là như vậy, bạn đã chọn lựa con đường này bạn phải xem cảm giác đau khổ ấy là một niềm vui rất khó tách rời.
Tôi xin lỗi, bạn đã đi trên con đường đó rồi bạn chỉ có thể đi tiếp, nếu bạn không thì bạn nên rời khỏi con đường đó.

Tôi nói với các bạn, Lý Gia Thành đến giờ này vẫn bân đến tối mắt tối mũi. Tôi lúc trước nghĩ ra bao nhiêu ý tưởng, khi còn trẻ thì tôi học ngoại ngữ, mơ ước lớn nhất của tôi lúc ấy là buổi sáng được ăn sáng ở London, trưa ăn ở Paris tối đi dạo trên cát ở Buenos Aires.

Tôi thấy thật là quà đẹp đẽ đi, hôm nay khi tôi thành công tôi thấy việc tàn khốc nhất là như vậy. Ngày nào tôi cũng bay tới Nhật Bản sáng đi tối về lập tức mở cuộc họp thứ 2, vất vả!

Hồi trước có người nói với tôi, Jack Ma cậu vẫn chưa là một ông chủ lớn rồi, công ty vẫn chưa to, công ty về sau to rồi chắc cậu sẽ rất nhàn, nhưng bây giờ càng lớn thì càng mệt.

Đến lúc nào đó bạn sẽ hiểu ra, những gì bạn muốn lại không phải là những gì bạn cần, cái bạn có được không phải là những điều bạn muốn.
Nhưng hôm nay bạn đem những gì bạn đạt được ra vui vẻ tận hưởng nó, đấy là một loại hạnh phúc. Bạn có thể vì người khác, vì mọi người bao gồm cả bạn mà đem đến niềm vui cũng không tồi.

Nghĩ thông suốt chính là vận mệnh của bạn, còn tôi đã nghĩ thông suốt rồi, Cảm Ơn!

David Nguyen