Chủ Nhật

Sao chép tác phẩm đã công bố không phải xin phép, không phải trả tiền nhuận bút, thù lao?

Vấn đề mọi dân vẽ 2D A/M vẫn băn khoăn là "chép tranh có sai hay không ?" Hôm nay xin được mạn phép phân tích theo hiểu biết cá nhân nhé. Có gì sai xin được chỉ bảo thêm.

I. Sao chép tác phẩm đã công bố không phải xin phép, không phải trả tiền nhuận bút, thù lao.

Khoản 1, Điều 25, Luật sở hữu trí tuệ 2005, sửa đổi bổ sung 2009 quy định các trường hợp sao chép tác phẩm đã công bố không phải xin phép, không phải trả tiền nhuận bút, thù lao là:
a) Tự sao chép một bản nhằm mục đích nghiên cứu khoa học, giảng dạy của cá nhân;
đ) Sao chép tác phẩm để lưu trữ trong thư viện với mục đích nghiên cứu;

Theo đó, để tạo điều kiện cho việc nghiên cứu, giảng dạy, pháp luật cho phép những trường hợp sao chép tác phẩm đã công bố không cần phải xin phép ý kiến của tác giả nhưng “không được làm ảnh hưởng đến việc khai thác bình thường tác phẩm, không gây phương hại đến các quyền của tác giả, chủ sở hữu quyền tác giả; phải thông tin về tên tác giả và nguồn gốc, xuất xứ của tác phẩm.

Sao chép tác phẩm đã công bố không phải xin phép, không phải trả tiền nhuận bút, thù lao?
(Khoản 2, Điều 25, Luật sở hữu trí tuệ 2005, sửa đổi bổ sung 2009).

Hành vi sao chép là hành vi xâm phạm quyền tác giả

Khoản 6, Điều 28 Luật sở hữu trí tuệ 2005, sửa đổi bổ sung 2009 quy định việc “sao chép tác phẩm mà không được phép của tác giả, chủ sở hữu quyền tác giả trừ trường hợp quy định tại điểm a và điểm đ khoản 1 Điều 25 của Luật này” là hành vi xâm phạm quyền tác giả.

Mục đích của chúng ta vẽ là để tập luyện và vì yêu thích 1 nhân vật A/M hoặc 1 tranh nào đó mà ta cảm thấy đẹp. Thế thì các bạn cứ vẽ thoải mái đi nhé :v Không có ai đến nhà các bạn gõ cửa mà nói. Nếu mấy bạn yêu thích 1 nhân vật A/M nào đó, cứ chép lại như bạn thích đi, mà nhớ là đừng bán và ghi nguồn + artist vào tranh khi đăng nhé :v nếu ko bị gõ cửa đấy.

II. Chi tiết theo Luật

Sử dụng một tác phẩm văn học, nghệ thuật, khoa học nào đó liệu có phải xin phép tác giả, chủ sở hữu quyền tác giả đó hay liệu có phải trả thù lao cho việc sử dụng này? Trong bài viết dưới đây, Cảm xúc xin chia sẻ một số kiến thức pháp lý cơ bản về vấn đề này.

1. Tác phẩm được nói đến ở đây là gì?

Tác phẩm ở đây là những sáng tác thuộc lĩnh vực văn học, khoa học, nghệ thuật ( là đối tượng được bảo hộ quyền tác giả).

Các loại hình tác phẩm được bảo hộ quyền tác giả gồm: các tác phẩm văn học, khoa học, sách giáo khoa, giáo trình và tác phẩm khác được thể hiện dưới dạng chữ viết hoặc ký tự khác; bài giảng, bài phát biểu và bài nói khác; tác phẩm báo chí; tác phẩm âm nhạc; tác phẩm sân khấu;… và các loại hình khác được quy định tại Điều 14 Luật sở hữu trí tuệ 2005, sửa đổi bổ sung năm 2009.

2. Điều kiện để được sử dụng tác phẩm mà không cần phải xin phép, không phải trả nhuận bút, thù lao.

Về nguyên tắc, khi sử dụng tác phẩm của người khác chúng ta phải xin phép, phải trả tiền nhuận bút hoặc thù lao cho tác giả hoặc chủ sở hữu quyền tác giả đó. Tuy nhiên quyền tác giả là quyền tương đối, Luật hạn chế quyền của tác giả, chủ sở hữu quyền tác giả trong một số trường hợp nhằm phục vụ nhu cầu và lợi ích xã hội không mang tính thương mại và vẫn đảm bảo lợi ích của tác giả, chủ sở hữu quyền tác giả. Để được sử dụng tác phẩm mà không cần xin phép, không cần trả tiền nhuận bút thù lao thì phải đáp ứng 3 điều kiện sau:

- Một là, tác phẩm đã được công bố. Công bố một tác phẩm là việc phát hành tác phẩm đến công chúng với số lượng bản sao đủ để đáp ứng nhu cầu hợp lý của công chúng tuỳ theo bản chất của tác phẩm, do tác giả, chủ sở hữu quyền tác giả thực hiện hoặc do cá nhân, tổ chức khác thực hiện với sự đồng ý của tác giả, chủ sở hữu quyền tác giả.

- Hai là, các hành vi sử dụng tác phẩm không cần phải xin phép và không cần trả tiền nhuận bút, thù lao phả là một trong các hành vi thuộc khoản 1 Điều 25 Luật Sở hữu trí tuệ năm 2005, được sửa đổi bổ sung năm 2009, bao gồm 10 hành vi, cụ thể:

+ Tự sao chép một bản nhằm mục đích nghiên cứu khoa học, giảng dạy của cá nhân;

+ Trích dẫn hợp lý tác phẩm mà không làm sai ý tác giả để bình luận hoặc minh họa trong tác phẩm của mình;

+ Trích dẫn tác phẩm mà không làm sai ý tác giả để viết báo, dùng trong ấn phẩm định kỳ, trong chương trình phát thanh, truyền hình, phim tài liệu

+ Trích dẫn tác phẩm để giảng dạy trong nhà trường mà không làm sai ý tác giả, không nhằm mục đích thương mại;

+ Sao chép tác phẩm để lưu trữ trong thư viện với mục đích nghiên cứu; (không được sao chép quá 1 bản)

+ Biểu diễn tác phẩm sân khấu, loại hình biểu diễn nghệ thuật khác trong các buổi sinh hoạt văn hoá, tuyên truyền cổ động không thu tiền dưới bất kỳ hình thức nào;

+ Ghi âm, ghi hình trực tiếp buổi biểu diễn để đưa tin thời sự hoặc để giảng dạy;

+ Chụp ảnh, truyền hình tác phẩm tạo hình, kiến trúc, nhiếp ảnh, mỹ thuật ứng dụng được trưng bày tại nơi công cộng nhằm giới thiệu hình ảnh của tác phẩm đó;

+ Chuyển tác phẩm sang chữ nổi hoặc ngôn ngữ khác cho người khiếm thị;

+ Nhập khẩu bản sao tác phẩm của người khác để sử dụng riêng.

Trong đó, các hành vi tự sao chép một bản nhằm mục đích nghiên cứu khoa học, giảng dạy của cá nhân và hành vi sao chép tác phẩm để lưu trữ trong thư viện không áp dụng đối với các tác phẩm kiến trúc, tác phẩm tạo hình, chương trình máy tính.

-Ba là, việc sử dụng tác phẩm này không làm ảnh hưởng tới việc khai thác bình thường tác phẩm, không gây phương hại đến các quyền tác giả, chủ sở hữu quyền tác giả; phải thông tin về tên tác giả và nguồn gốc xuất xứ của tác phẩm.

Trên đây là một số chia sẻ những kiến thức pháp lý cơ bản về việc sử dụng tác phẩm không phải xin phép và không phải trả tuền nhuận bút, thù lao. Hi vọng đã giúp mọi người hiểu rõ hơn về quyền, nghĩa vụ của mình khi sử dụng các tác phẩm của người khác cũng như hiểu rõ hơn về quyền, nghĩa vụ của mình đối với tác phẩm mà mình là tác giả hoặc chủ ở hữu đối với quyền tác giả.

Nguồn: Quân Võ - Làm Chủ Luật Pháp