Thứ Bảy

Chuẩn bị lực lượng đủ mạnh, không để bị bất ngờ

Ngày 15/7, tại Hà Nội, Bộ trưởng Quốc phòng Ngô Xuân Lịch đã có tham luận khẳng định như vậy tại hội thảo khoa học tư tưởng “Không có gì quý hơn độc lập, tự do” - Khát vọng của dân tộc Việt Nam và chân lý thời đại.

Sự kiện trên nhân dịp kỷ niệm 50 năm thực hiện tư tưởng "Không có gì quý hơn độc lập, tự do" của Chủ tịch Hồ Chí Minh (17/7/1966 - 17/7/2016), do Bộ Quốc phòng tổ chức.

Chuẩn bị lực lượng đủ mạnh, không để bị bất ngờ
Phát biểu khai mạc hội thảo, Trung tướng Lê Chiêm, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng nêu rõ: Cách đây nửa thế kỷ, khi chiến lược "chiến tranh đặc biệt" bị phá sản, đế quốc Mỹ đã mở rộng chiến tranh, leo thang đánh phá miền Bắc bằng không quân và hải quân.

Trước vận mệnh "ngàn cân treo sợi tóc" của dân tộc, ngày 17/7/1966, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã ra Lời kêu gọi chống Mỹ, cứu nước: "Không có gì quý hơn độc lập, tự do".
Đã tròn nửa thế kỷ trôi qua, song tư tưởng "Không có gì quý hơn độc lập, tự do" của Chủ tịch Hồ Chí Minh vẫn còn nguyên giá trị; là một chân lý sáng ngời, có giá trị vĩnh hằng, trường tồn với thời gian, không chỉ cho hôm qua, hôm nay, mà còn cho cả mai sau.

Trong tham luận gửi tới hội thảo, Đại tướng Ngô Xuân Lịch, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cho rằng, để phát huy hơn nữa giá trị tư tưởng "Không có gì quý hơn độc lập, tự do", cần thực hiện tốt một số giải pháp cơ bản, trọng tâm là: Tiếp tục quán triệt cho các cấp, ngành, địa phương, lực lượng và toàn dân nắm vững, thấu suốt tư tưởng "Không có gì quý hơn độc lập, tự do" trong điều kiện mới.

Kiên quyết, kiên trì đấu tranh bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, thống nhất toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc; bảo vệ Đảng, Nhà nước, nhân dân và chế độ xã hội chủ nghĩa. Coi trọng phát huy dân chủ, thường xuyên chăm lo đời sống, lợi ích chính đáng của nhân dân.

… Coi trọng xây dựng các phương án động viên nhân tài, vật lực cho nhiệm vụ quốc phòng - an ninh cũng như kế hoạch động viên quốc phòng ở mỗi địa phương, từng khu vực, địa bàn và trên phạm vi cả nước.
Trước mắt, cần tích cực chủ động chuẩn bị lực lượng đủ mạnh và các kế hoạch, phương án tác chiến cụ thể, khoa học, sẵn sàng đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong mọi tình huống, không để Tổ quốc bị động, bất ngờ.

Theo Tiền Phong