Thứ Hai

Thêm 8.744 tỷ đồng xây dựng cao tốc Hà Nội - Lạng Sơn

Dự án xây dựng và đưa vào khai thác sử dụng 43 km đường cao tốc Hà Nội - Lạng Sơn đoạn cửa khẩu Hữu Nghị-Chi Lăng.

Thêm 8.744 tỷ đồng xây dựng cao tốc Hà Nội - Lạng Sơn
Thủ tướng Chính phủ vừa phê duyệt danh mục Dự án “Xây dựng đường cao tốc Hà Nội - Lạng Sơn đoạn cửa khẩu Hữu Nghị - Chi Lăng” sử dụng vốn vay Ngân hàng Phát triển châu Á (ADB).

Dự án nhằm khai thác thế mạnh về phát triển kinh tế, thu hút đầu tư và du lịch của tỉnh Lạng Sơn, góp phần làm giảm áp lực giao thông trên Quốc lộ 1, giảm thiểu tối đa tai nạn giao thông, rút ngắn thời gian lưu thông vận chuyển hàng hoá.

Dự án xây dựng và đưa vào khai thác sử dụng 43 km đường cao tốc Hà Nội - Lạng Sơn đoạn cửa khẩu Hữu Nghị - Chi Lăng đạt tiêu chuẩn đường cao tốc cấp 80 theo tiêu chuẩn Việt Nam.

Dự án được thực hiện từ năm 2016 đến năm 2019. Bộ Giao thông vận tải là cơ quan chủ quản Dự án.
Tổng mức đầu tư Dự án là 387,924 triệu USD (tương đương 8.744 tỷ đồng), trong đó, vốn vay ADB 385,584 triệu USD, gồm: 356,716 triệu USD từ nguồn vốn thông thường (OCR),  28,868 triệu USD từ nguồn Quỹ Phát triển châu Á (ADF), vốn đối ứng 2,34 triệu USD.

Như Chính