Thứ Ba

Quy hoạch Khu du lịch sinh thái Đông Anh Hà Nội rộng hơn 87ha

Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung vừa phê duyệt nhiệm vụ điều chỉnh tổng thể quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Khu du lịch sinh thái Đông Anh Hà Nội, tại các xã Vân Nội, Nam Hồng, huyện Đông Anh.

Theo Quyết định số 2217/QĐ-UBND, ngày 9/5/2016, tổng diện tích nghiên cứu lập đồ án điều chỉnh quy hoạch khoảng 87,02ha; quy mô dân số khoảng 2.890 người.

Quy hoạch nhằm cụ thể hóa quy định chung xây dựng Thủ đô, quy hoạch phân khu đô thị N7; GN được duyệt; Đồng thời, đánh giá quá trình triển khai dự án, các vấn đề bất cập, tồn tại, làm rõ nội dung tiếp tục kế thừa để đề xuất giải pháp cụ thể.

Quy hoạch Khu du lịch sinh thái Đông Anh Hà Nội rộng hơn 87ha
Bên cạnh đó, khai thác hiệu quả quỹ đất giữa dự án và tuyến đường liên khu vực sau khi được dịch chuyển lên phía Bắc; Xử lý các nội dung tồn tại về hiện trạng đầu tư xây dựng tại dự án.

Tổ chức không gian kiến trúc cảnh quan, xây dựng hệ thống hạ tầng kỹ thuật đảm bảo khớp nối đồng bộ giữa khu vực đã xây dựng và khu vực dự kiến điều chỉnh, tuân thủ tiêu chuẩn, quy chuẩn xây dựng; đảm bảo hoạt động an toàn và bình thường của các công trình hạ tầng kỹ thuật hiện có trong khu vực dự án và khu vực xung quanh có liên quan.

Khu đất điều chỉnh quy hoạch gồm các chức năng chính: Khu du lịch sinh thái; Đất đơn vị ở; Đất giao thông và hạ tầng kỹ thuật khu vực (giữ nguyên theo quy hoạch chi tiết đã được phê duyệt).

UBND TP quy định, thời gian lập quy hoạch không quá 6 tháng kể từ khi nhiệm vụ quy hoạch chi tiết được duyệt (không tính thời gian xin ý kiến các đơn vị, cá nhân liên quan nếu có).

Lan Hương/Hanoimoi.vn