Thứ Hai

Ngân sách nhà nước bội chi gần 54 ngàn tỉ trong 4 tháng

Chiều nay (9/5), Bộ Tài chính đã phát đi thông tin về tình hình tài chính – ngân sách 4 tháng đầu năm 2016, trong đó ghi nhận mức bội chi ngân sách gần 54 ngàn tỉ đồng.

Thông tin cụ thể về tình hình thu chi ngân sách tháng 4 và 4 tháng đầu năm 2016, Bộ Tài chính thông tin, tổng thu cân đối ngân sách nhà nước thực hiện trong tháng 4/2016 ước đạt xấp xỉ 86,6 ngàn tỷ đồng, tăng 16,4 ngàn tỷ đồng, tương đương khoảng 23,4% so với tháng trước. Lũy kế thu 4 tháng đầu năm ước đạt 317 ngàn tỷ đồng, bằng 31,3% dự toán, tăng 1,2% so với cùng kỳ năm 2015.

Ngân sách nhà nước bội chi gần 54 ngàn tỉ trong 4 tháng
Cũng theo Bộ Tài chính thì đóng góp vào kết quả trên là thu nội địa tháng 4 ước đạt 69,67 ngàn tỷ, tăng 24,6% (13,7 ngàn tỷ đồng) so với tháng trước. Lũy kế 4 tháng đầu năm ước đạt 264,87 ngàn tỷ đồng, bằng 33,7% dự toán, tăng 9,6% so với cùng kỳ năm 2015 (không kể tiền sử dụng đất thì tăng 7,8%).

Đặc biệt, theo Bộ Tài chính, thu ngân sách từ dầu thô 4 tháng ước đạt 13 ngàn tỉ đồng, bằng 23,9% dự toán; sản lượng dầu thang tóan 4 tháng ước đạt 5,24 triệu tấn, bằng 37,6% kế hoạch năm; giá dầu thanh toán bình quân 4 tháng khoảng 36,3 USD/thùng.

Trong khi thu ngân sách từ dầu thô vẫn ghi nhận dấu hiệu tích cực khi giá dầu thô trên thị trường thế giới trong kỳ có xu hướng tăng, dao động quanh mức trên dưới 40 USD/thùng, tăng khoảng 13-15% so với cuối tháng trước tạo nhiều kỳ vọng thì thu ngân sách từ hoạt động xuất nhập khẩu lại giảm mạnh. Thu ngân sách từ hoạt động xuất nhập khẩu tháng 4 ước đạt 13,3 ngàn tỷ đồng, giảm khoảng 7,1% so với tháng trước. Và điều này theo Bộ Tài chính đã ảnh hưởng lớn đên sviệc giảm số thu ngân sách của lĩnh vực này so cùng kỳ tháng trước.

Về chi ngân sách nhà nước, tổng chi ngân sách tháng 4 ước 93 ngàn tỷ đồng. Luỹ kế chi 4 tháng đạt 370,66 ngàn tỷ đồng, bằng 29,1% dự toán, tăng 4,7% so cùng kỳ năm 2015.

Như vậy, bội chi ngân sách nhà nước 4 tháng ước đạt 53,6 ngàn tỷ đồng, bằng 21,1% dự toán năm.

Hà Lê/petrotimes