Thứ Năm

Thanh Hóa: Kỷ luật 7 cán bộ liên quan tới vụ làm giả hồ sơ cấp sổ đỏ

UBND thành phố Thanh Hóa vừa ban hành quyết định kỷ luật 7 cán bộ có sai phạm trong việc cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tại địa chỉ 38 Tống Duy Tân.

Ông Đỗ Huy Tiếp- Trưởng phòng Tài nguyên và Môi trường Thành Phố Thanh Hóa nhận hình thức kỷ luật khiển trách
Kỷ luật cán bộ vụ làm giả hồ sơ 

Căn cứ kết luận 467KL-UBND ngày 22/2/2016 của UBND thành phố Thanh Hóa “về việc cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho bà Nguyễn Thị Cúc, số nhà 38 Tống Duy Tân”, Chủ tịch UBND thành phố Thanh Hóa - Đào Trọng Quy vừa ký quyết định kỷ luật đối với 7 cán bộ có liên quan tới vụ làm giả hồ sơ cấp sổ đỏ nó trên.

Cụ thể: Các ông Lê Hữu Dũng (chuyên viên phòng Tài nguyên và Môi trường thành phố, nguyên là viên chức Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất) và ông Lê Văn Công, Phó chủ tịch UBND phường Ba Đình (nguyên là chuyên viên phòng Tài nguyên và Môi trường) nhận hình thức kỷ luật cảnh cáo.

Trước đó, ông Lê Hữu Dũng khi là chuyên viên văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất được phân công kiểm tra hồ sơ đã không trả hồ sơ; hướng dẫn làm lại thủ tục hợp thửa (nếu có yêu cầu) nhưng đã tự chỉnh sửa hồ sơ; hồ sơ thiếu thủ tục, không đảm bảo vẫn trình Giám đốc văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất ký thẩm.

Ông Lê Văn Công khi là chuyên viên phòng Tài nguyên và Môi trường khi kiểm tra lập danh sách trình ký quyết định giấy không kiểm tra kỹ hồ sơ để yêu cầu thu hồi sổ đỏ cũ đã cấp.

Các ông Đỗ Huy Tiếp, Trưởng phòng Tài nguyên và Môi trường UBND thành phố Thanh Hóa; Ông Lê Đỗ Chính, Phó giám đốc Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất (nguyên là chuyên viên trung tâm một cửa liên thông); Ông Nguyễn Xuân Kiên, chuyên viên phòng Tài nguyên và Môi trường thành phố; Ông Thiều Khắc Hạo, Phó phòng Kinh tế (nguyên là Giám đốc Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất; Ông Trương Ngọc Tuấn, Phó giám đốc Ban quản lý di tích lịch sử văn hóa Hàm Rồng (nguyên là Phó chánh văn phòng Thành ủy thành phố) đều nhận hình thức kỷ luật khiển trách, vì có sai phạm trong việc cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho bà Nguyễn Thị Cúc.

Riêng trường hợp ông Lê Đức Công, nguyên Phó chủ tịch UBND thành phố Thanh Hóa, lãnh đạo đơn vị vẫn chưa đưa ra bất cứ một hình thức kỷ luật nào.

Cần phải nói thêm rằng, trước đó, ngày 17/3/2011, ông Công chính là người ký cấp sổ đỏ được lập bằng hồ sơ giả mạo số BĐ 473970 tại địa chỉ đất 38 Tống Duy Tân cho bà Nguyễn Thị Cúc.

Tiếp đó, nguyên Phó chủ tịch UBND thành phố Thanh Hóa đã ký cấp sổ đỏ cho ông Lê Xuân Trường (ông Trường nhận chuyển nhượng từ bà Cúc) mặc dù công dân đã có đơn đề nghị dừng cấp, lãnh đạo UBND thành phố Thanh Hóa có lệnh ngừng giao dịch thửa đất nói trên.

Cũng chính ông Lê Đức Công là người ký quyết định 10647/QĐ-UBND ngày 21/11/2014, hủy trái luật sổ đỏ AG 725761 (sổ đỏ này đã được bà Cúc chuyển nhượng hợp pháp cho bà Kỳ đúng quy định của pháp luật).

Với những hành vi vi phạm nói trên, việc cơ quan có thẩm quyền chưa đưa ra hình thức kỷ luật với nguyên Phó chủ tịch UBND thành phố Thanh Hóa là không hợp lý, có dấu hiệu bao che cho cán bộ vi phạm.

Tỉnh chỉ đạo, thành phố vẫn không thực hiện?

Cho đến thời điểm hiện tại, đã có hàng trăm lá đơn của công dân gửi cơ quan chức năng và hàng loạt văn bản chỉ đạo của UBND tỉnh Thanh Hóa trong việc xử lý vụ việc, nhưng quyền lợi của công dân vẫn chưa được giải quyết thỏa đáng.

Hiện tại, thửa đất và nhà tại địa chỉ đất 38 Tống Duy Tân cùng một lúc tồn tại 4 Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Trong đó cơ quan chức năng xác định duy nhất sổ đỏ AG 725761 (bà Cúc chuyển nhượng cho bà Kỳ) là hợp pháp và 3 Giấy chứng nhận còn lại là không hợp lệ.
Địa chỉ đất 38 Tống Duy Tân tồn tại 4 sổ đỏ
Ngày 1/4/2016, UBND tỉnh Thanh Hóa tiếp tục có công văn số 3023/UBND-TD chỉ đạo xử lý vụ việc theo đúng quy định của pháp luật.

Cần phải nói thêm rằng, trước đó, 29/12/2015, lãnh đạo tỉnh Thanh Hóa ra công văn số 13465/UBND-TD về việc chỉ đạo giải quyết vụ việc theo đơn khiếu nại của công dân.

Kiểm điểm, xử lý trách nhiệm đối với tập thể cá nhân có sai phạm trọng việc tham mưu cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; có biện pháp khắc phục.

Tuy nhiên, lãnh đạo UBND dân thành phố Thanh Hóa cho rằng, họ đã hết trách nhiệm trong việc giải quyết vụ việc, đồng thời cho rằng, hộ gia đình ông Chung, bà Kỳ (người nhận chuyển nhượng sổ đỏ AG 725761 từ bà Cúc) không có quyền khiếu nại hủy bỏ các quyết định hành chính nêu trên.

Về việc này, trao đổi với phóng viên Gia đình Việt Nam, Luật sư Nguyễn Văn Kiệm- Văn phòng Luật sư Phạm Sơn (Hà Nội), người bảo vệ quyền và lợi ích cho bà Nguyễn Thị Kỳ cho rằng, Việc UBND thành phố Thanh Hóa kết luận ông Chung, bà Kỳ không có quyền khiếu nại các quyết định hành chính này là trái pháp luật, thiếu hiểu biết.

Mặt khác, việc UBND thành phố chưa ban hành kết luận giải quyết khiếu nại là vi phạm Luật khiếu nại...

“Điều 6, Luật Khiếu nại quy định các hành vi bị cấm trong đó quy định rõ: “Cấm ra quyết định giải quyết khiếu nại không bằng hình thức quyết định”- khoản 3.

Việc UBND thành phố Thanh Hóa giải quyết khiếu nại của công dân không bằng quyết định mà thay bằng kết luận thanh tra là vi phạm điều cấm của Luật Khiếu nại", Luật sư Kiệm viện dẫn.

Cũng theo Luật sư Nguyễn Văn Kiệm, để giải quyết vấn đề này, Điều 52, Luật công chứng quy định rõ: “Người có quyền đề nghị Tòa án tuyên bố văn bản công chứng vô hiệu”, quy định rõ:

"Công chứng viên, người yêu cầu công chứng người làm chứng, người phiên dịch, người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan, cơ quan nhà nước có thẩm quyền có quyền đề nghị tòa án tuyên bố văn bản công chứng vô hiệu…”

Do đó, việc để xảy ra 3 Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cấp trái pháp luật cùng tồn tại thuộc trách nhiệm của UBND thành phố Thanh Hóa.

UBND thành phố Thanh Hóa phải có trách nhiệm yêu cầu Tòa án nhân dân hủy các giao dịch chuyển nhượng giữa bà Cúc và ông Trường, giữa ông Trường và ông Biên. Qua đó thu hồi Giấy chứng nhận quyền sử đất đã cấp trái pháp luật.

Luật sư Nguyễn Văn Kiệm khẳng định, đến thời điểm hiện tại đã có đầy đủ bằng chứng, tài liệu khẳng định việc việc tồn tại một lúc 04 Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tại địa chỉ 38 Tổng Duy Tôn hoàn toàn là lỗi của UBND thành phố Thanh Hóa gây ra.

"Người gây ra lỗi, để xảy ra vi phạm, gây thiệt hại cho người khác phải có nghĩa vụ khắc phục và bồi thường. Việc UBND thành phố Thanh Hóa đã khẳng định các sai phạm do minh gây ra nhưng lại không đưa biện pháp, phương án khắc phục, đùn đẩy, thoái thác trách nhiệm cho người dân chịu mọi hậu quả là cố tình trốn tránh, thiếu tinh thần trách nhiệm vi phạm pháp luật đi ngược lại với quan điểm, tinh thần chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ về giải quyết khiếu nại", Luật sư Nguyễn Văn Kiệm nêu rõ.

 Báo Gia đình Việt Nam tiếp tục thông tin vụ viêc!                                                                

Thiện Tâm