Chủ Nhật

Không “hút” được doanh nghiệp, khu công nghiệp Hà Nội - Đài Tư đổi thành khu đô thị

Thủ tướng Chính phủ vừa đồng ý chủ trương chuyển đổi chức năng Khu công nghiệp (KCN) Hà Nội - Đài Tư tại quận Long Biên, Hà Nội thành khu đô thị.
Thủ tướng Chính phủ giao UBND TP Hà Nội lập đề án và trình duyệt theo quy định; sau khi đề án được cấp có thẩm quyền phê duyệt, phối hợp với các Bộ, ngành liên quan thực hiện việc điều chỉnh các quy hoạch liên quan theo thẩm quyền và quy định, báo cáo Thủ tướng Chính phủ những vấn đề vượt thẩm quyền.

Khu công nghiệp Hà Nội - Đài Tư tại quận Long Biên, Hà Nội
Theo UBND TP Hà Nội, KCN Hà Nội - Đài Tư rộng khoảng 40ha, được cấp phép từ tháng 8/1995, do Công ty Xây dựng và kinh doanh cơ sở hạ tầng Khu công nghiệp Hà Nội - Đài Tư làm chủ đầu tư. Tại thời điểm hình thành năm 1997, vị trí KCN thuộc khu vực ngoại thành; tuy nhiên cùng với sự phát triển của đô thị, vị trí KCN đến nay đã nằm trong khu đô thị trung tâm.

Theo Ban Quản lý các Khu công nghiệp và chế xuất Hà Nội, toàn bộ hệ thống hạ tầng khu công nghiệp này đến nay đã được đầu tư hoàn chỉnh, đồng bộ và hiện đại bao gồm hệ thống điện nước, thoát nước, xử lý nước thải, nhưng hiện mới chỉ có 21 dự án đã đầu tư.

UBND TP Hà Nội đánh giá, trong nhiều năm triển khai theo quy hoạch đã được phê duyệt, KCN Hà Nội - Đài Tư không thu hút được các doanh nghiệp phát triển theo hướng công nghiệp sạch và công nghệ cao, tỷ lệ lấp đầy chiếm khoảng 36,1% đất công nghiệp. Như vậy, quá trình triển khai thực hiện quy hoạch không khả thi, có khả năng gây ảnh hưởng xấu đến môi trường sinh thái, do vậy việc di dời các cơ sở công nghiệp thuộc danh mục ngành nghề gây ô nhiễm và điều chỉnh quy hoạch chuyển đổi chức năng của KCN Hà Nội - Đài Tư là cần thiết.

Bên cạnh đó để từng bước thực hiện chủ trương di dời các KCN ra ngoại thành, nâng cao hiệu quả sử dụng đất, góp phần giảm mật độ đô thị hóa các quận trung tâm và di dân khu vực nội đô ra các quận mới phát triển, UBND TP Hà Nội đã đề xuất điều chỉnh quy hoạch chuyển đổi KCN này thành khu đô thị tại quận Long Biên, Hà Nội.

Theo Lao Động