Thứ Tư

Bảng lương của cán bộ lãnh đạo nhà nước 2016

Chúng tôi xin cập nhật bảng lương chức vụ đối với cán bộ lãnh đạo của nhà nước năm 2016.

Theo đó, đề cập đến bảng lương của các chức danh lãnh đạo quy định một mức lương. Cụ thể, Chủ tịch nước (14.950.000 đồng/tháng), Chủ tịch Quốc hội (14.375.000 đồng/tháng), Thủ tướng Chính phủ (14.375.000 đồng/ tháng).

Bảng lương của cán bộ lãnh đạo nhà nước
Đồng thời nêu rõ mức lương đối với các chức danh lãnh đạo quy định hai bậc lương như:

- Phó chủ tịch nước.

- Phó chủ tịch Quốc hội.

- Phó Thủ tướng Chính phủ.

- Chánh án Toà án nhân dân tối cao.

- Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao.

- Uỷ viên Uỷ ban Thường vụ Quốc hội.

- Chủ tịch Hội đồng dân tộc.

- Chủ nhiệm Uỷ ban của Quốc hội.

- Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ.

- Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội.
Bảng lương mới công bố năm 2016 của cán bộ nhà nước
Nội dung trên được căn cứ vào Nghị quyết 730/2004/NQ-UBTVQH11 và Nghị định 66/2013/NĐ-CP.

Thanh Hữu/Pháp Luật