Thứ Bảy

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng: Về nghỉ, tiếp tục làm người tử tế

Phát biểu kết luận phiên họp Chính phủ ngày 26-3, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng đã dành thời gian để phát biểu về “cá nhân tôi”.

Thủ tướng nói: "Ngày 6-4 tới đây - nghĩa là còn mấy ngày nữa - thì Đảng, Nhà nước, Quốc hội cho tôi thôi nhiệm vụ Thủ tướng Chính phủ để nghỉ chính sách. Như vậy là tôi có 9 năm 10 tháng làm Thủ tướng Chính phủ, là Phó Thủ tướng hai nhiệm kỳ.

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng: Về nghỉ, tiếp tục làm người tử tế
Phiên họp Chính phủ tới đây (tháng 4-2016) tôi và 19 đồng chí thành viên Chính phủ (khóa XIII) sẽ không tham dự họp với tư cách thành viên Chính phủ nữa. Trước hết, tôi có lời chân thành cảm ơn các đồng chí thành viên Chính phủ, các đồng chí thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, đã tạo mọi điều kiện để tôi thực hiện nhiệm vụ Đảng và Nhà nước giao.

Chúng ta đã đoàn kết, chung sức, đồng lòng trong suốt 10 năm qua, bên cạnh thuận lợi có khó khăn, thách thức. Về đánh giá thì Đảng, Nhà nước đã đánh giá rồi, việc Trung ương bỏ phiếu tín nhiệm, dành tỷ lệ phiếu tín nhiệm cao đối với tôi, đó là đánh giá nỗ lực của tập thể Chính phủ chúng ta".

Trong phát biểu, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng cũng nói: "Chân thành cảm ơn các đồng chí Văn phòng Chính phủ suốt gần 20 năm đã phục vụ, tạo điều kiện cho tôi thực hiện nhiệm vụ. Cảm ơn các đồng chí chuyên gia tư vấn. Đồng chí Trương Đình Tuyển có nói với tôi hôm nay nhiệm kỳ Chính phủ khóa XIII chưa phải kết thúc, nhưng đồng chí cũng xin thôi hoạt động của tổ tư vấn gồm 12 chuyên gia".

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng phát biểu tiếp: "Chúc mừng các đồng chí thành viên Chính phủ tiếp tục nhiệm vụ, một số đồng chí được giao trọng trách nặng nề hơn. Mong các đồng chí tiếp tục phát huy, làm thật tốt, hoàn thành trọng trách cao cả Đảng và Nhà nước giao.

Đồng thời chúc mừng 15 đồng chí thành viên Chính phủ được nghỉ chính sách (trong đó có chúc cá nhân tôi), ráng giữ gìn sức khỏe, làm công dân tốt, đảng viên tốt, tiếp tục làm người tử tế , mỗi đồng chí tùy theo hoàn cảnh mà đóng góp sức mình cho Đảng, cho dân".

Kết thúc phát biểu, Thủ tướng nói: "Tôi suy nghĩ về quà tặng, tham khảo lĩnh vực khảo cổ, có hai thứ là gốm sứ và vàng. Vàng thì tôi không có, tặng các đồng chí bộ ấm chén gốm sứ có Quốc huy, chữ ký của tôi và tên các đồng chí, coi như của ít lòng nhiều".

Nguồn: Tuoitre.vn