Chủ Nhật

Cố Chấp

Cố Chấp
Em có thấy cô đơn
Khi binh minh lên không ai đưa đón
Khi hoàng hoàng hôn về một mình với đêm?
Em có còn thấy, cô đơn nữa không em.
Khi trái tim đã tan thành trăm mảnh
Vì kẻ vô tình đâm ngàn mũi kim đau.
Chất chứa trong lòng em, đến tận mai sau.
Vì trái tim đã không còn thổn thức
Vì những điều em cho là rất thực
Mộng mơ điên cuồng đâu tồn tại một tình yêu.
Và thế hôm nay, chỉ một điều
Em chờ đợi chi lời hoa mỹ
Hãy tin chính mình, chọn lựa bằng lý, tâm.
Và nếu điều đó em không cần
Thì em bỏ mặc đời tàn phế!
Bỏ mặc chính mình em kệ, nó rong chơi.
Minh Trường