Thứ Hai

Vẫn Còn

Mỏng manh
Vẫn Còn

Vẫn còn đó những nồng nàn,
Chìm trong biển nhớ muôn vàn yêu thương,
Vẫn còn đó những tơ vương,
Của người con gái tóc hương thơm nồng,
Bao năm vắng lặng tình không,
Người đi kẻ ở gió đông lạnh lùng,

Ngón tay nhẹ lướt ngập ngừng,
Gió đông nhẹ thổi lá cùng rơi theo,
Tình nào tình ấy phận bèo,
Gió đông nhẹ thổi trôi vèo về đâu.


By Cu Tí