Thứ Ba

Khinh.

Khinh.

Có muốn biết cũng chỉ là thoáng biết
Chứ thực tình anh chỉ muốn lãng quên
Quên đi em quên mổt kẻ yếu hèn
Chỉ biết mình không biết đời hiểm ác

Theo cuộc tình vụng chộm ấy mà vui
Đúng là em một kẻ chỉ chôn vùi
Vao những thứ hư vô và tủi nhục
Không ngước nhìn thấy mình cực lắm sao

Đúng là em một kẻ sắc nghiêng thành
Bao người thấy em điều không chớp mắt
Trước ngọc ngà thân thể kiêu xa
Nhưng đâu biết em vốn sống xa đà

Lao vào những vòng đời đang xoáy
Giữa tiền bạc mua đứt nhân phẩm này
Có phải em đang vội sống từng ngày
Biết hôm nay và mai sau mặc kệ

Sống như đời chỉ sống một ngày thôi
Hay là em đang gặp cảnh lỡ rồi
Lo cho cha, cho gia đình đỡ cực
Một con người em thực được bao nhiêu

Minh Trường