Thứ Ba

Lẽ Đời

sau mưa
Lẽ Đời

Sau cơn mưa trời lại sáng
Sau những muộn phiền ta lại lớn khôn
Giống như màu nắng hoàng hôn
Dẫu có đẹp cũng chỉ la phút cuối.

Mỗi đời người đuổi qua bao vất vả
Ai ở lại ai phải ra đi!?
Dù đã biết con đường đi càng ngắn
Nên ta chọn cố gắng hay buông xuôi?

 


Cũng chỉ là cách chọn của mỗi người
Không ai bắt không ai chói buộc
Dâng tận mồm không nuốt lại bỏ đi
Không giống như chây ì ở lại.

Kẻ chăm ngoan gian khó không màng
Vẫn cứ bước dù thân tàn ma dại
Vẫn ngước nhìn cái đích tương lai
Đời là thế nhưng đâu mãi thế.

Đức nhân thắng số vượt lệ đời
Dù gian khó tựa biển khơi
Ta cứ bước lẽ đời đành chịu
Ta tự dìu ta bước ta đi.


By Cu Tí