Thứ Năm

Bỏ lại!

Bỏ Lại

Một bước, hai bước, ba bước...
Cư thế ta đi trong khoảng lặng
Đi mãi đi mãi cho vắng xa
Ta đi để ta không trở lại

Nơi ký ức ta còn mãi vương
Nơi ta có những tình thương
Ta không muốn giữ màu kỷ niệm
Chút nhạt nhòa ta xóa bỏ ta đi

Ta biết ta đi thật yếu đuối
Nhưng không còn lựa chọn thứ hai
Tình yêu ta đã phôi phai
Có giữ lại cũng chỉ là thương hại
Thà chấp nhận sai rồi vụt tắt
Còn hơn giữ leo lắt tháng năm
Dẫu biết còn lại những ăn năn
Nhưng cũng chỉ là những buồn bực

Ta ra đi ta chúc em hạnh phúc
Bên người lúc em chọn yêu
Có vấn vương em cũng đã bình thường
Vì còn đường em chọn đã không anh

By Cu Tí
Trong tình yêu đôi khi bạn thật yếu đuối nhưng ra đi cũng là cách bạn bỏ lại ký ức cũ mà bạn không còn muốn giữ, ra đi để làm lại từ đầu, làm lại một ký ức đẹp hơn.