Thứ Tư

Cho tôi một vé đi Tuổi Thơ

Cho tôi một vé đi Tuổi Thơ

Tắm sông
Ai bán cho tôi một vé nào
Chỉ một vé không phải hai
Để tôi trở về chặng đường dài
Nơi tuổi thơ tôi êm đềm mãnh liệt
Nuôi ước mơ ấp ủ bao đời.

Cho tôi xin chỉ một vé không hai
Để tôi về với lời du của mẹ
Nơi con diều chấp cánh những ước mơ
Nơi tôi lớn lên từ bầu sữa mẹ
Có câu truyện nội kể tôi nghe.

Học bài ban trưa


Có tiếng gió dập dìu mát lạnh
Chiều nằm nghiêng ngắm em bé chơi đùa
Nơi tuổi thơ tôi vui đùa bên hiên nhỏ
Cờ ô quan nhẩy dây chốn tìm
Cùng chú lính ngậm ngùi khóc nức nở
Thua một trận ẩn bắn chốn tìm.

Ôi tuổi thơ nay còn trong kỷ niệm
Nó ùa về mãnh liệt trong tôi.
Chỉ một vé không hai đâu bác ạ
Chú ngậm ngùi hết vé rồi cháu ơi.

Chiều tăm sông


Ôi tôi xin chỉ một không hai
Ai cho tôi một lần được trở lại
Cùng đám bạn bắt bóng thả diều
Cùng chiều chiều ra bờ sông tắm mát
Cùng bị mẹ đánh đòn khi quá chớn.

Cho tôi chỉ một vé không hai
Bị mẹ đánh một lần thời nông nổi
Để đêm về tôi ôm mẹ nói con hư.


Xin cho tôi chỉ một vé không hai
Tôi và bạn cùng một thời trở lại
Cùng bắn súng nhẩy dây chốn tìm
Nào ăn quan dải danh đánh khẳng
Bài quệt nhọ, uống nước vui đùa.

Cho tôi xin chỉ một vé không hai
Một cảm giác Yomot
Để tôi một lần được trở lại
Nằm trong vòng tay mẹ ấm êm
Cùng lời du êm đềm bên nội.

Được mẹ bồng cha bế ngựa phi
Được nội dắt lên chùa ngày mồng một
Được ngoại mua một chút kẹo cởi chuồng
Cùng lũ bạn cướp nhau ăn mà thích
Ăn một mình xấu hổ quá đi thôi

Ôi ai cho tôi được một lần trở lại
Với ngày nào nay xa mãi một thời thơ.

By  (Cu Tí)