Thứ Năm

Thiền buông bỏ thế giới phức tạp bên ngoài để đạt đến sự bình an mạnh mẽ bên trong

THIỀN là cách thức, quá trình thực hành, nỗ lực để buông bỏ. Trong Thiền, chúng ta buông bỏ thế giới phức tạp bên ngoài để đạt đến sự bình an mạnh mẽ bên trong.

Có nhiều phương pháp, con đường để Thiền và vô số thứ được gán ghép với danh từ (động từ) Thiền, nhưng dù gọi tên hay sử dụng phương pháp nào thì phương pháp đó chỉ được gọi là THIỀN nếu nó giúp người thực hành đi đến được dấu hiệu đầu tiên của trải nghiệm THIỀN trong Tâm: đó là khi người thiền buông bỏ thân, ý nghĩ, năm giác quan một cách hoàn toàn, chỉ còn lại một dấu hiệu đẹp đẽ trong Tâm, tạm gọi tên là Nimitta, mỗi cá nhân khi trải nghiệm Nimitta sẽ có cảm nhận riêng rồi từ đó mô tả bằng những từ ngữ rất khác nhau bởi vì Nimitta rất lạ, cá nhân đó chưa bao giờ thấy trước đó, không phải thấy hay cảm nhận bằng năm giác quan và không có gì trong thế gian có thể đem ra so sánh được.

Thiền buông bỏ thế giới phức tạp bên ngoài để đạt đến sự bình an mạnh mẽ bên trong
Tuy nhiên, dấu hiệu đầu tiên Nimitta của THIỀN có 6 đặc điểm:

1. Chỉ xuất hiện khá lâu sau khi người thiền đạt được “Hơi thở đẹp”, tức là hơi thở tự động lắng xuống, rất êm dịu, rất bình an khiến cho người thiền thích thú, hài lòng sâu sắc, hạnh phúc một cách tự nhiên.

2. Chỉ xuất hiện sau khi Tâm không ghi nhận được hơi thở nữa, tạm gọi là hơi thở biến mất;

3. Chỉ có mặt khi tất cả năm giác quan [nhìn, nghe, ngửi, nếm, và chạm xúc] đều không có mặt;

4. Chỉ hiện thị trong cái tâm im lặng, khi những ý nghĩ mô tả hay suy lý (đối thoại bên trong) đã hoàn toàn không còn có mặt;

5. Rất lạ, nhưng rất hấp dẫn

6. Là một đối tượng giản dị, giản dị một cách vô cùng đẹp đẽ.

Nếu một người nào đó nói rằng tôi đang THIỀN mà chưa thực sự trải nghiệm Nimitta thì người đó vẫn chỉ đang mày mò trên con đường để tìm đến THIỀN chứ chưa thực sự gọi là THIỀN, quá trình mày mò đó có thể đến được với THIỀN hoặc có thể chẳng đi đến đâu cho đến lúc người đó qua đời.

Trong khuôn khổ của link này, chúng ta chia sẻ trao đổi về tất cả các vấn đề xung quanh, liên quan đến THIỀN với định nghĩa trên đây về sự trải nghiệm thực chứng đầu tiên về THIỀN trong Tâm. Các định nghĩa khác có tính chất lý thuyết, đức tin tôn giáo chỉ có giá trị tham khảo.

Ngoài ra, chúng ta có có thể làm rõ trước Nimitta là gì: chánh niệm tỉnh giác, hộ trì 6 giác quan, 5 chướng ngại của thiền,.. sau Nimitta là gì: 4 tầng Thiền sắc giới: Sơ Thiền, Nhị Thiền, Tam Thiền, Tứ Thiền; 4 tầng Thiền Vô Sắc Giới: Không vô biên xứ, Thức vô biên xứ, Vô sở hữu xứ, Phi tưởng phi phi tưởng xứ, Niết Bàn. Hoặc có thể trao đổi tại sao phải Thiền, lợi ích của Thiền, Thiền và Trí tuệ, giác ngộ, khoa học, sức khỏe, trí tuệ thâm sâu, giải thoát, khổ, vô ngã, vô thường, chân hạnh phúc, an lạc…

Mọi trao đổi đều thông qua phương tiện ngôn ngữ, mà ngôn ngữ không phải là chân lý, ngôn ngữ chỉ là tấm bản đồ để hướng dẫn mỗi người tự đi tìm chân lý, tự trải nghiệm chân lý. Do vậy, quá trình trao đổi không thể kết luận được đúng sai, thắng thua mà chỉ là để tham khảo. Các trích dẫn sách vở, đức tin tôn giáo hay bất kỳ lời dạy của các bậc vĩ nhân, giáo chủ nào đều chỉ có giá trị tham khảo.

Mọi trao đổi nên hướng tới sự làm rõ các vấn đề khách quan liên quan đến THIỀN, không tấn công, đánh giá quan điểm, nhân cách, đạo đức của bất kỳ cá nhân nào khi tham gia trao đổi.

Với hiểu biết và trải nghiệm thực chứng sau một khoảng thời gian nghiên cứu và thực hành Thiền, chúng tôi sẵn sàng chia sẻ, trả lời, giải thích, làm rõ những thắc mắc của những người quan tâm đến THIỀN. Những gì ngoài hiểu biết, trải nghiệm, chúng tôi sẽ nói rõ là không biết, không giải thích được, các bạn có thể tìm hiểu, tham khảo từ các nguồn khác.

Mọi cá nhân nếu cũng có quá trình nghiên cứu, thực hành, trải nghiệm và thực chứng về Thiền đều có thể tham gia chia sẻ thêm, giải thích làm rõ thêm.

Nguồn: Linkhay