Thứ Tư

10 kiểu người TUYỆT ĐỐI không nên KẾT THÂN kẻo có ngày gặp HỌA

Trong cuộc sống này, bạn sẽ hội ngộ rất nhiều người, gặp gỡ rất nhiều gương mặt. Có người thân thiết, có người xã giao nhưng 10 loại người này thì tuyệt đối phải tránh xa.

1. Người vong ơn bội nghĩa

Người vong ơn bội nghĩa là những người được người khác giúp đỡ nhưng không nhớ ơn họ, sẵn sàng trở mặt với người mang ơn với mình, kiểu người này nhất định bạn phải tránh xa.

2. Người hay dựng chuyện

Dựng chuyện nói xấu người khác hoặc nói sai sự thật để nhận sự thương cảm của mọi người nhằm che dấu khuyết điểm hay lỗi lầm của bản thân là kiểu người bạn nên nhất mực đề phòng.

10 kiểu người TUYỆT ĐỐI không nên KẾT THÂN kẻo có ngày gặp HỌA
3. Người hay nịnh nọt

Người nịnh nọt, khua môi múa mép, lời nói không thật thà, không thành tâm, khi cần thì vun vào, khi không cần thì vứt bỏ, là loại người mà tốt nhất bạn không nên tin tưởng.

4. Người hám lợi

Loại người này luôn xem hoàn cảnh điều kiện mới kết giao để đạt được mục đích, thu lợi về cho mình.

5. Người tính cách thâm hiểm

Kẻ nguy hiểm nhất không phải kẻ ác, mà là kẻ có dã tâm. Người tính cách thâm hiểm, luôn có tính toán trong lòng, luôn mưu đồ việc không đoan chính, là loại người không nên tiếp xúc.

Vì sao? Vì ở gần biết đâu bị hãm hại lúc nào không hay. Vì biết đâu, họ lại lôi kéo, lừa lọc mình vào những chuyện bất chính. Sông tuy sâu nhưng còn nhìn thấy đáy, lòng người tuy nông mà khó lường.

6. Người tham phú phụ bần

Người tham phú phụ bần, đối đãi với người khác mà phân biệt sang hèn, giàu thì nịnh bợ yêu thương, nghèo thì khi khi bạc đãi, không thật lòng đối đãi với người khác.

7. Người bất hiếu

Loại người không trân trọng cha mẹ là người thiếu phẩm cách, thiếu đạo đức. Đó là loại người không kết bạn vì đến cha mẹ mà họ còn không đối xử tốt, vậy thì còn có thể tốt với ai đây?

8. Người không có nguyên tắc

Người không có nguyên tắc sẽ không tự trọng, quá mức khéo léo đưa đẩy làm người ta không thể tin cậy. Không kết giao với người như vậy mới có thể bảo toàn thái độ ứng xử cùng lập trường của mình.

9. Người chơi bời lêu lổng, không chí thú làm ăn

Những người có tính cách này là biểu hiện của việc thiếu trách nhiệm, thiếu ý thức. Họ đã quen lười nhác, chơi bời lêu lổng nên không hề có tinh thần lao động nuôi sống bản thân, thậm chí vì vô công rồi nghề dẫn đến phạm tội gây ảnh hưởng xấu cho xã hội.

10. Người hai mặt

Những người bản chất ngụy quân tử là những người không nên kết giao. Người này miệng nam mô bụng bồ dao găm, vì thế đừng dại mà dây vào.

Theo Bestie