Thứ Sáu

11 Điều ta nên tôn trọng người khác!

1. Đừng đem tên ba mẹ người khác ra đùa giỡn.
2. Mượn tiền nhớ trả đúng hẹn. Trễ thì phải báo trước 2-3 ngày, người ta khó chịu thì ráng mà nghe, đừng có vặc lại.
3. Người ta đang bấm điện thoại thì đừng có tò mò hóng hớt nhìn qua.
4. Đi chung 3 người, 1 người cúi xuống cột dây giày thì 2 người kia nhớ đứng lại chờ.
5. Ở nơi công cộng hãy nghe nhạc bằng tai nghe, nói chuyện nhỏ lại.

11 ĐIỀU TA NÊN TÔN TRỌNG NGƯỜI KHÁC
6. Đừng quên nói lời cảm ơn với bất kì nhân viên phục vụ nào.
7. Đừng nghĩ nói ra bí mật của người khác sẽ lôi kéo thêm được nhiều mối quan hệ mới.
8. Thằng nào nói con gái mập thật sự rất phiền. Nó mập nó tự biết, đâu cần phải khoét sâu vào đó nữa.
9. Người khác nếu giúp bạn là vì tình nghĩa, còn không giúp bạn thì là quyền của họ. Đừng than vãn, chửi bới hay nói xấu họ.
10. Mượn điện thoại người khác thì đừng lướt lung tung, nhất là hình ảnh, tin nhắn.
11. Mượn đồ của người khác thì đừng chê bai, và hãy trả lại nguyên vẹn.
Còn điều gì bạn muốn người khác tôn trọng nữa không?

Góc cảm xúc/blogcamxuc.net