Thứ Tư

Công ty Jim Brother’s Phú Thọ bị xử phạt hơn 233 triệu đồng

Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ vừa xử phạt Công ty TNHH Công nghiệp Hài Mỹ Phú Thọ (Công ty Jim Brother’s Phú Thọ) hơn 233 triệu đồng do có hành vi vi phạm xả nước thải và thu gom rác thải không đúng các quy định về bảo vệ môi trường.

Công nhân đang sản xuất giày tại Công ty Jim Brother's Phú Thọ. Ảnh: ND
Quyết định số 2100/QĐ-XPVPHC về việc xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty Jim Brother’s Phú Thọ, địa chỉ tại Cụm Công nghiệp làng nghề Sóc Đăng, huyện Đoan Hùng do đã có hành vi vi phạm: Xả nước thải vượt quy chuẩn kỹ thuật về chất thải từ 10 lần trở lên trong trường hợp thải lượng nước thải từ 60m3/ngày (24 giờ) đến dưới 80m3/ngày (24 giờ); thu gom rác thải sinh hoạt không đúng quy định về bảo vệ môi trường.

Công ty Jim Brother’s Phú Thọ bị xử phạt hành chính với tổng mức phạt tiền là 233.200.000 đồng. Đồng thời, phải có các biện pháp khắc phục hậu quả như: Đình chỉ ngay các hành vi vi phạm, thực hiện đúng, đầy đủ quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường.

Trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày nhận được quyết định xử phạt vi phạm hành chính phải khắc phục tình trạng ô nhiễm môi trường do hành vi xả thải gây ra, áp dụng các biện pháp thu gom, xử lý triệt để các nguồn chất thải phát sinh trong quá trình hoạt động sản xuất đạt quy chuẩn cho phép trước khi thải ra môi trường theo quy định đồng thời chi trả kinh phí trưng cầu giám định, phân tích mẫu môi trường (nước thải sinh hoạt) theo định mức và đơn giá hiện hành.

Được biết, ngoài cơ sở sản xuất giày tại Phú Thọ, thì Công ty Jim Brother’s cũng đã mua cổ phần và chi phối tại Công ty Cổ phần giày Đông Anh (Dafco), Hà Nội với 4.000 công nhân.

Nam Dũng/ Thanh Tra