Thứ Ba

Phú Thọ: Yên Lập phấn đấu 100% xã đạt nông thôn mới năm 2020

Bước vào thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới với rất nhiều khó khăn và thử thách, song đến nay, huyện Yên Lập đã đạt được nhiều đổi thay đáng khích lệ. Phấn đấu năm 2020, 100% xã của huyện đạt và vượt các tiêu chí nông thôn mới (NTM).

Yên Lập là một huyện miền núi của tỉnh Phú Thọ với nhiều dân tộc khác nhau sinh sống (chủ yếu là người Mường), tỷ lệ hộ nghèo cao. Nền nông nghiệp lạc hậu khiến cho kinh tế - xã hội của huyện kém phát triển. Những năm trở lại đây, nhờ thực hiện chủ trương xây dựng NTM, áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào lao động và sản xuất, kinh tế của huyện đã có bước phát triển khá, đồi sống nhân dân được nâng lên rõ rệt.

Nhờ chương trình xây dựng NTM, bộ mặt nông thôn Yên Lập đã có nhiều thay đổi tích cực
Huyện đã chú trọng phát triển kinh tế gắn với củng cố quan hệ sản xuất, thực hiện quy hoạch các vùng sản xuất tập trung, đồng thời phát triển văn hóa, xã hội, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân; xây dựng kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội…

Ngoài nguồn vốn hỗ trợ từ ngân sách nhà nước, chính quyền huyện đã tuyên truyền, vận động nhân dân dân tích cực đóng góp tiền bạc, của cải, ngày công lao động, tự nguyện hiến đất… để xây dựng NTM. Đặc biệt, có nhiều hộ gia đình đã hiến hàng trăm m2 đất mà hàng năm vẫn cho thu nhập từ các cây ăn quả như vải, nhãn…

Nhờ đó, nhiều công trình nông thôn, công trình phục vụ dân sinh và nhiều tuyến đường trên địa bàn đã được xây dựng và cải tạo khang trang, sạch đẹp. Trong 5 năm (2011 – 2015), nhân dân đã hiến hơn 465m2 đất; xây dựng gần 25km đường trục xã và liên xã; làm mới hơn 37km đường liên thôn; cứng hóa hơn 13km đường ngõ xóm…

Cơ sở hạ tầng nông thôn, các công trình thủy lợi được đầu tư xây dựng. Hệ thống điện lưới được nâng cấp và xây dựng mới thêm 20 trạm biến áp, 253km đường dây 0,4KV, đảm bảo đáp ứng nhu cầu điện phục vụ sản xuất và sinh hoạt cho nhân dân.

Đồng hành cùng với nhân dân trong công cuộc thực hiện mục tiêu xây dựng NTM, chính quyền huyện Yên Lập đã có những định hướng, chỉ đạo kịp thời để huyện nhanh chóng đạt được mục tiêu đã đề ra. Đặc biệt, thi đua xây dựng NTM tại đây luôn gắn với xây dựng đời sống văn hóa. Các tầng lớp nhân dân trong huyện đã tích cực ủng hộ, giúp đỡ người nghèo bằng nhiều hình thức; giúp đảm bảo an sinh xã hội và nâng cao chất lượng đời sống.

Ngoài ra, nhân dân còn tích cực thực hiện nếp sống văn hóa, giữ gìn và phát huy bản sắc dân tộc, chăm lo sự nghiệp giáo dục, sức khỏe. 100% khu dân cư có nhà văn hóa, trong đó có gần 100 nhà văn hóa đạt chuẩn NTM. Công tác y tế và chăm sóc sức khỏe người dân đạt kết quả cao, trên 90% người dân được tham gia BHYT; có 6 bác sĩ/vạn dân; trẻ em đến độ tuổi được tiêm chủng đầy đủ. Phong trào văn hóa văn nghệ, thể thao được duy trì đều đặn… Đến nay, cơ bản các xã trên địa bàn huyện đã thực hiện từ 10-16 tiêu chí xây dựng NTM.
Tích cực đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng giao thông nông thôn.
Để nâng hoàn thành và vượt chỉ tiêu các tiêu chí xây dựng NTM, công cuộc xây dựng cơ sở kết cấu hạ tầng nông thôn được huyện đặc biệt coi trọng. Huyện sẽ tiếp tục tiến hành cải tạo, nâng cấp đường giao thông nông thôn, giao thông đô thị; phát triển đồng bộ hệ thống điện (cả mạng lưới, trạm và nguồn điện) đảm bảo đáp ứng nhu cầu điện năng của các ngành sản xuất và đời sống dân sinh; xây dựng thêm các trạm biến áp và thực hiện bán điện trực tiếp đến người tiêu dùng. Ngoài ra, huyện cũng ưu tiên đầu tư nâng cấp hệ thống thủy lợi theo hướng bê tông hóa, nhất là thủy lợi vùng đồi, đáp ứng nhu cầu tưới tiêu nước và ngăn được lũ quét; nâng tỷ lệ diện tích tưới tiêu chủ động lên 90% trở lên vào năm 2020.

Giai đoạn tới, huyện chủ trương tích cực tận dụng các tiềm năng, thế mạnh vốn có để phát triển đồng bộ kinh tế - xã hội; tiến hành chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp, nông thôn. Đồng thời, đi đôi với việc nâng cao chất lượng cuộc sống cho người dân, bảo vệ môi trường và bảo vệ di sản văn hóa các dân tộc; phát triển toàn diện văn hóa - xã hội gắn với thực hiện các nhiệm vụ quốc phòng, an ninh trên địa bàn.

Như vậy, dù vẫn còn rất nhiều khó khăn trong quá trình thực hiện, nhưng với quyết tâm cao của người dân trong xây dựng NTM, trong tương lai không xa sẽ còn nhiều sự đổi thay to lớn hơn nữa trên quê hương Yên Lập anh hùng.

Nguyễn Nhung/Baoxaydung