Thứ Năm

Agribank Phú Thọ bán đấu giá nhiều tài sản triệu USD

Tài sản Agribank Phú Thọ đem ra bán đấu giá lần này toàn bộ là tài sản thế chấp của bốn doanh nghiệp tại cụm công nghiệp Đồng Lạng Tasco – Phù Ninh –Phú Thọ, có giá khởi điểm gần 8 triệu USD.

Cụ thể, tài sản bị đem ra bán đấu giá là của bốn công ty: Hasvi, Nanokovi,Tasco Polycon và Tasco Material.

Trong đó, tài sản được mang ra bán đấu giá của Công ty TNHH Hasvi là nhà xưởng sản xuất và các công trình phụ trợ; máy móc thiết bị, dây truyền sản xuất, lắp ráp ti vi, máy vi tính. Giá khởi điểm của tài sản là 1,1 triệu USD

Agribank Phú Thọ bán đấu giá nhiều tài sản triệu USD
Tài sản bán đấu giá của Công ty TNHH Nanokovi là nhà xưởng, các công trình phụ trợ; máy móc thiết bị, dây truyền sản xuất bột đá siêu mịn; công trình đường dây 35 KV, trạm biến áp 1000 KVA. Giá khởi điểm của tài sản này là 1,02 triệu USD.  

Tài sản bán đấu giá của Công ty TNHH Tasco Polycon là nhà xưởng và các công trình phụ trợ; máy móc thiết bị, dây truyền sản xuất bao bì vải dệt PP, PE, vải bạt xuất khẩu; công trình đường dây 35 KV và trạm biến áp 2000 KVA. Giá khởi điểm của tài sản là 2,82 triệu USD.

Tài sản bán đấu giá của Công ty Tasco Material là nhà xưởng và các công trình phụ trợ; máy móc thiết bị, dây truyền sản xuất nguyên liệu Resin (hạt nhựa PP, PE) chỉ may và dây thừng chão; công trình đường dây 35 KV và trạm biến áp 1000 KVA. Giá khởi điểm được Agribank Phú Thọ đưa ra là 2,98 triệu USD.

Giá của các tài sản trên chưa bao gồm thuế trước bạ và các chi phí khác liên quan đến việc chuyển quyền sở hữu, sử dụng tài sản (các chi phí này do bên mua tài sản chịu).  

Thời gian tham khảo hồ sơ, mua hồ sơ, đăng ký xem hiện trạng tài sản là từ nay đến hết16h ngày 31/5/2016 tại Công ty Cổ phần định giá và đấu giá DATC phía Bắc tại Phú Thọ.

Thời gian tổ chức bán đấu giá là 8h ngày các ngày 11 và 10/6/2016 tại Cty CP định giá và đấu giá DATC phía Bắc tại Phú Thọ.

Theo An ninh tiền tệ