Thứ Sáu

Nếu giá dầu thô về mức bình quân 25-30USD/thùng, PVS dự kiến lỗ 250 tỷ

Nhận định năm 2016 giá dầu còn diễn biến khó lường, giá dầu thô có thể vẫn duy trì ở mức thấp nên PVS đã xây dựng 3 phương án về kế hoạch tài chính tương ứng với 3 kịch bản giá dầu thô khác nhau.

Nếu giá dầu thô về mức bình quân 25-30USD/thùng, PVS dự kiến lỗ 250 tỷ
Tổng CTCP Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí Việt Nam (PTSC – mã chứng khoán PVS) vừa công bố tài liệu họp ĐHCĐ thường niên tổ chức vào 28/4 tới đây.

Kết quả kinh doanh năm 2015

Năm 2015 được cho là năm khó khăn của thị trường dầu mỏ. Giá dầu mỏ duy trì ở mức thấp ảnh hưởng trực tiếp đến hoạt động của PTSC, hàng loạt dự án thăm dò, khai thác và phát triển dầu mỏ bị cắt giảm hoặc dừng triển khai.

Kết quả kinh doanh năm 2015 của công ty, tuy doanh thu đạt 23.734 tỷ đồng, chỉ hoàn thành 88% kế hoạch năm, nhưng lợi nhuận sau thuế đạt trên 1.493 tỷ đồng, vượt 54% chỉ tiêu lợi nhuận mà ĐHCĐ giao phó. Lợi nhuận sau thuế ghi nhận về cho cổ đông công ty mẹ 1.517 tỷ đồng.

Với kết quả lợi nhuận vượt kế hoạch, HĐQT công ty đề xuất chia cổ tức bằng tiền tỷ lệ 12% vốn điều lệ tương ứng mức chi 536 tỷ đồng, chiếm 36% tổng lợi nhuận đạt được cả năm. Mức thù lao cho thành viên HĐQT 5triệu đồng/ người/tháng và thù lao cho thành viên BKS 3 triệu đồng/người/tháng.

Kế hoạch kinh doanh năm 2016

Nhận định năm 2016 giá dầu còn diễn biến khó lường, giá dầu thô có thể vẫn duy trì ở mức thấp nên HĐQT đã xây dựng 3 phương án về kế hoạch tài chính tương ứng với 3 kịch bản giá dầu thô khác nhau. Cụ thể, giá dầu thô ở mức bình quân 60USD/thùng, mức bình quân 40USD/thùng và mức bình quân 25-30 USD/thùng.

Đáng chú ý, nếu giá dầu thô về mức bình quân 25-30USD/thùng thì PTSC dự kiến trước sẽ lỗ khoảng 250 tỷ đồng và doanh thu dự kiến khoảng 14.500 tỷ đồng. Theo kế hoạch đã xây dựng, PTSC dự kiến doanh thu cao nhất 22.000 tỷ đồng ứng với mức lợi nhuận sau thuế hợp nhất 960 tỷ đồng.

Kế hoạch giai đoạn 2016-2020 sẽ tiếp tục thực hiện phương án tái cấu trúc công ty trên cơ sở các hướng dẫn/chỉ đạo của PVN về việc tăng/thoái vốn đầu tư tại các doanh nghiệp theo đề án đã được phê duyệt.

Xuân Khang
Theo Trí thức trẻ