Thứ Tư

Lạng Sơn hướng dẫn thuyên chuyển giáo viên năm 2016

GD&TĐ - Sở GD&ĐT Lạng Sơn vừa có hướng dẫn gửi các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở GD&ĐT về thuyên chuyển công tác năm 2016 với công chức, viên chức.

Lạng Sơn hướng dẫn thuyên chuyển giáo viên năm 2016
Theo hướng dẫn này, công chức, viên chức xin thuyên chuyển công tác từ đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở từ khu vực khó khăn đến đơn vị mới ở khu vực thuận lợi hơn phải có thời gian công tác liên tục tại đơn vị thuộc khu vực khó khăn từ đủ 36 tháng trở lên đối với nữ và từ đủ 60 tháng trở lên đối với nam.

Cùng với đó, đơn vị xin chuyển đến công tác còn chỉ tiêu biên chế.

Lưu ý: Công chức, viên chức trình độ thạc sĩ trở lên chuyển công tác ra ngoài tỉnh thì sau khi hoàn thành khóa đào tạo phải đảm bảo thời gian công tác tại tỉnh theo quy định.

Thời gian phát hành và nhận hồ sơ với thuyên chuyển công tác giữa các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở: Từ ngày 12/4/2016 đến hết ngày 12/5/2016. Thuyên chuyển công tác ra ngoài tỉnh, ngoài ngành: Tất cả các ngày làm việc trong năm.

Lập Phương/ Giáo Dục Thời Đại