Thứ Tư

BigC, Nguyễn Kim lọt vào tầm ngắm thanh tra thuế năm 2016

Tổng cục Thuế vừa trình Bộ Tài chính kế hoạch thanh tra thuế năm 2016 trong đó có những hệ thống siêu thị lớn.

Cụ thể, kế hoạch thanh tra trong năm nay của Tổng cục Thuế đã điều chỉnh từ 72 doanh nghiệp trước đó lên 82 doanh nghiệp. Trong số này, ngành thuế điểm mặt một số đơn vị như: các doanh nghiệp thuộc hệ thống siêu thị BigC Việt Nam, Công ty cổ phần thương mại Nguyễn Kim.

BigC, Nguyễn Kim lọt vào tầm ngắm thanh tra thuế năm 2016
Ngoài ra, một số doanh nghiệp khác trong diện thanh tra là: Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên lọc hoá dầu Bình Sơn, Công ty cổ phần đầu tư An Phong,…

Lãnh đạo ngành thuế cũng trình lãnh đạo bộ tiếp tục có ý kiến chỉ đạo chọn khoảng 10 doanh nghiệp trên địa bàn Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh, Đông Nam Bộ có dấu hiệu rủi ro về thu ngân sách để tổ chức thực hiện trong 6 tháng đầu năm 2016.

Cũng theo thống kê của Tổng cục Thuế đến ngày 25/3, toàn ngành đã thực hiện thanh tra, kiểm tra 6.510 DN, đạt 7,2% kế hoạch thanh tra, nhiệm vụ kiểm tra năm 2016. Theo đại diện Tổng cục Thuế, tổng số thuế tăng thu sau thanh kiểm tra là 1.629 tỷ đồng, giảm lỗ 2.959 tỷ đồng và đôn đốc nộp ngân sách 500 tỷ đồng.

Cụ thể, phía cơ quan chức năng đã thanh tra 737 doanh nghiệp với tổng số thuế tăng thu là 631 tỷ đồng, bằng 99,4% so với 3 tháng đầu năm 2015, giảm lỗ 1.786,7 tỷ đồng.

Ngoài ra, ngành thanh tra đã kiểm tra tại trụ sở với 5.773 doanh nghiệp, với tổng số thuế tăng thu là 979 tỷ đồng, bằng 112,1% so với 3 tháng đầu năm 2015, giảm lỗ 1.172 tỷ đồng

Theo TTXVN