Thứ Hai

Gấp rút hoàn thiện hồ sơ Hát Xoan Phú Thọ trình UNESCO

Hội đồng Di sản văn hóa Quốc gia vừa tổ chức phiên họp cho ý kiến về Hồ sơ Hát Xoan Phú Thọ đệ trình UNESCO xem xét đưa vào danh sách Di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại.
Hát Xoan Phú Thọ chính thức được UNESCO ghi danh vào danh sách Di sản văn hóa phi vật thể cần bảo vệ khẩn cấp từ ngày 24/11/2011. Theo đúng kỳ hạn của UNESCO, sau 04 năm được ghi danh các quốc gia thành viên phải có báo cáo về tình trạng di sản trong danh mục Di sản văn hóa phi vật thể cần bảo vệ khẩn cấp.

Năm 2015, báo cáo của Việt Nam về tình trạng hát Xoan Phú Thọ gửi tới UNESCO đã thông tin về sự hồi sinh mạnh mẽ, theo đó đi đến nhận định rằng di sản này đã tự tin thoát khỏi tình trạng khẩn cấp.

Hát Xoan - Phú Thọ đã thoát khỏi tình trạng cần bảo vệ khẩn cấp. Ảnh: TL
Vừa qua, được sự đồng ý của Ủy ban Liên chính phủ Công ước 2003 của UNESCO về việc cho phép Việt Nam xây dựng hồ sơ để chuyển di sản văn hóa phi vật thể Hát Xoan Phú Thọ từ Danh sách Di sản văn hóa phi vật thể cần được bảo vệ khẩn cấp sang Danh sách Di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại, Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Thọ đã phối hợp với Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch và các cơ quan chức năng tổ chức chuẩn bị và xây dựng hồ sơ theo hướng dẫn của UNESCO.

Theo hạn định, trước ngày 31/3/2016 các quốc gia thành viên phải hoàn thành Hồ sơ đề cử di sản vào danh sách Di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại. Sau khi Hồ sơ được chỉnh sửa, hoàn thiện, bổ sung... Hội đồng Di sản văn hóa Quốc gia sẽ họp phiên thường trực để thông qua, trình các cấp có liên quan phê duyệt đệ trình UNESCO xét ghi danh Hát Xoan Phú Thọ.

Được biết, hiện tại đa số các quốc gia thành viên của Công ước 2003 của UNESCO về bảo vệ Di sản văn hóa phi vật thể cũng đã ủng hộ Việt Nam chuyển thẳng Hát Xoan Phú Thọ sang danh sách Di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại.

Hà Tùng Long/Dantri