Thứ Hai

Thước đo của sự Lừa Dối

Khi có người nói với bạn : “Anh yêu em”, không có nghĩa nhất định anh ta yêu bạn, chỉ là anh ta muốn có được bạn.

Khi có người nói với bạn : “Anh hiểu em”, không có nghĩa nhất định anh ta hiểu được bạn, chỉ là anh ta có thể lừa dối bạn.


Khi có người nói với bạn : “Anh sẽ chăm sóc em”, không có nghĩa nhất định anh ta sẽ chăm sóc bạn, chỉ là anh ta cần sự dịu dàng của bạn.

Trong cuộc sống có quá nhiều sự lừa gạt, dối trá, có quá nhiều sự thật bị che đậy. Vì thế, bạn đừng nghe người khác nói, mà hãy nhìn vào những gì anh ta làm.

Bạn hãy nhớ thật kỹ rằng : Kết quả mới chính là thước đo giá trị của sự lừa dối.

ST