Thứ Tư

Ai Bỏ Quên

Anh yêu em
Ai Bỏ Quên

Ai bỏ quên chút tình trong tim nhỏ
Để ta nhớ nhung mãi một chút này
Ai bỏ quên ở đấy những tháng ngày
Để tim vướng ta đặt trong hồi ký.

Một bóng tình một chút ai bỏ quên
Ấy vậy sao chỉ một chút không tên
Mà ta nhớ ta còn thương đến lạ
Nhớ trong lòng ta tìm mãi trong mơ.


By Cu Tí