Thứ Ba

Ước muốn của Cụ

Cụ già thảnh thơi
Ước muốn của Cụ

Sướng nhất trong túi có tiền
Ai mời đi đám không phiền cháu con
Bữa cơm có bát canh ngon
Đầu gà thủ lợn có còn răng đâu.

Mong cho con cháu rể râu
Cửa nhà nề nếp một bầu cùng ông
Sống phải thỏa mái riêng chung
Ở riêng nhưng vẫn ăn cùng cháu con. Sống cho hàng sóm vuông tròn
Sớm ra tối đến vẫn còn có nhau
Trời để sống thọ chết mau
Đỡ khổ con cháu đỡ đau thân này.

Mươi ngày ốm đã qua đời
Chào mời kính trọng chánh người cười chê
Chánh để mang tiếng lê thê
Sống tròn vẹn kiếp vui về tổ tiên.

By Cu Tí

Bài này mình viết dựa trên ước muốn của Cụ già nhất làng Cụ 95 tuổi rồi. (Có thu thập và chỉnh sửa)