Thứ Tư

Mưa Lòng

Mưa Lòng

Cơn mưa như chút bỏ
Tất cả mọi ưu sầu
Từ lâu ai vẫn giữ
Trong lòng hình dáng ai

Mưa lạnh giá đôi vai
Chạnh lòng buồn tê tái
Mọi thứ còn đọng lại
Chỉ là chút tàn phai

Của thân người con gái
Mỏng manh chẳng đa tài
Chỉ như bông hồng nụ
Khoe sắc lại tàn phai

 By Cu Tí