Thứ Sáu

Những câu danh ngôn hay nói về đam mê nên đọc...

Tuyển tập những câu nói hay về đam mê bạn nên đọc để hiểu và cố gắng hơn trong cuộc sống...

Độ lâu bền của sự đan mê tỉ lệ thuận với sự kháng cự ban đầu của người phụ nữ.
The duration of passion is proportionate with the original resistance of the woman.
Balzac

Nếu đam mê chở bạn đi, hãy để lý trí nắm dây cương.
If passion drives you, let reason hold the reins.
Benjamin Franklin

Chỉ đam mê, những đam mê lớn lao mới nâng linh hồn tới những điều vĩ đại.
Only passions, great passions can elevate the soul to great things.
Denis Diderot

Những câu danh ngôn hay nói về đam mê nên đọc...
Những đam mê của chúng ta nói lên chính bản thân ta.
Our passions are ourselves.
Anatole France

Những đam mê của chúng ta nói lên chính bản thân ta.
Our passions are ourselves.
Anatole France

Tri thức là con mắt của đam mê, và có thể trở thành hoa tiêu của tâm hồn.
Knowledge is the eye of desire and can become the pilot of the soul.
Will Durant

Sự tò mò, đối với những tâm hồn vĩ đại và rộng lượng, là niềm đam mê đầu tiên và cuối cùng.
Curiosity is, in great and generous minds, the first passion and the last.
Samuel Johnson

Đam mê tái tạo thế giới cho tuổi trẻ. Nó khiến mọi thứ trở nên sống động và đáng kể.
Passion rebuilds the world for the youth. It makes all things alive and significant.
Ralph Waldo Emerson

Tất cả tính nhân văn là sự đam mê; không có đam mê, tôn giáo, lịch sử, tiểu thuyết, nghệ thuật đều là vô ích.
All humanity is passion; without passion, religion, history, novels, art would be ineffectual.
Balzac

Bản lĩnh là sức mạnh hợp nhất của kinh nghiệm, trí tuệ và đam mê trong guồng hành động.
Skill is the unified force of experience, intellect and passion in their operation.
John Ruskin

Không có đam mê, không có thiên tài.
Without passion, there is no genius.
Theodor Mommsen

Quan trọng là làm mọi việc với lòng đam mê, điều đó tô điểm vô cùng cho cuộc sống.
It is important to do everything with passion, it embellishes life enormously.
Lev Landau

Tất cả hành động của con người bắt nguồn từ một hoặc nhiều lý do trong những lý do sau: tình cờ, bản tính, bắt ép, thói quen, lý trí, đam mê, và dục vọng.
All human actions have one or more of these seven causes: chance, nature, compulsion, habit, reason, passion, and desire.
Aristotle

Trí tuệ thông suốt cũng có nghĩa là đam mê thông suốt; đó là vì sao một trí tuệ vĩ đại và thông suốt yêu say đắm và thấy rõ tình yêu là gì.
Clarity of mind means clarity of passion, too; this is why a great and clear mind loves ardently and sees distinctly what it loves.
Blaise Pascal

Tình yêu là thứ đam mê tồi tệ nhất, và cũng hào phóng nhất; nó là đam mê duy nhất mang trong những giấc mơ của nó niềm hạnh phúc của một người khác.
Love is the most terrible, and also the most generous of the passions; it is the only one which includes in its dreams the happiness of someone else.
Alphonse Karr

Tôi không bao giờ tìm kiếm thành công vì danh vọng và tiền bạc; tài năng và đam mê nằm trong thành công mới đáng quý.
I’ve never sought success in order to get fame and money; it’s the talent and the passion that count in success.
Ingrid Bergman.

Góc suy ngẫm/blogcamxuc.net