Forget about banh mi, here are ten hottest and cheapest street foods in HCMC

Forget about banh mi, here are ten hottest and cheapest street foods in HCMC

Banh trang tron, fish balls, pha lau and goi cuon, dry beef salad are all the rage in Saigon.

Snail
Grill octopus
Bot chien
Pha lau
Fish.beef
goi kho bo
chuoi nep nuong
goi cuon
banh trang tron
Via Vnexpress

* Cảm xúc Nhận Làm Marketing Online chuyên nghiệp uy tín
* Nhà hàng Nhật giảm giá 10% khi mang theo phiếu này
* Ancan bảo vệ GAN khuyến mại khủng mua 1 được 3

Bài viết liên quan: